Magistrsko delo


Število kreditnih točk: 30
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64313Opis predmeta

Študent v magistrskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja zahtevnih problemov s področja elektrotehnike in širše.

V magistrskem delu študent samostojno obdela zahteven strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo. Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
  • 2 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi