Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov (modul L)

Visokošolski učitelji: Kos Anton
Koda predmeta: 64299EOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik predmeta.

Vsebina:

Vidiki varnosti (avtentičnost, zasebnost, tajnost, nezanikanje, dostopnost). Varovanje komunikacijsko informacijskih sistemov (varnostna politika, nevarnosti, avtentikacija, avtorizacija, požarni zidovi, protivirusna zaščita). Pretočni šifrirni postopki. Simetrični bločni šifrirni postopki (DES, IDEA, AES). Asimetrični šifrirni postopki (eksponentna izmenjava ključev, RSA, eliptične krivulje). Zgostitvene funkcije (MD5, SH1). Digitalni podpis. Upravljanje s ključi (overila, overjanje, infrastruktura javnih ključev). Kriptoanaliza.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnovnih principov varovanja podatkov tako pri prenosu kot shranjevanju in dostopu do podatkov. Spoznavanje nevarnosti in različnih načinov za zagotavljanje varnosti informacijsko komunikacijskih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študentje zmožni:

 • prepoznati nevarnosti, ki pretijo IKT sistemom,
 • prepoznati različne spletne prevare,
 • zaščititi IKT sistem,
 • zagotavljati celovitost elektronskih dokumentov,
 • oceniti varnost IKT sistema,
 • zasnovati varnostno politiko.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

 1. Sašo Tomažič, Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov, 2014 (Objavljena elektronska knjiga kot študijsko gradivo).
 2. A. J. Menezes, P. C. Oorschot, Scott A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997.
 3. G. J. Simmons (editor), Contemporary Criptology, The Science of Information Integrity, IEEE Press, 1991.
 4. M. Jagodič, S. Tomažič (urednika), Varnost in zaščita v telekomunikacijskih omrežjih. Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana, 1997.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi