Modul G

Cilj modula je študentom podati znanja s področja načrtovanja sodobnih terminalnih naprav in storitev. Vsebina osvetljuje potrebne gradnike storitvenih sistemov, od zajema senzorskih podatkov, procesiranja in povezljivosti, do uporabniških vmesnikov in pripadajoče uporabniške izkušnje.

Predmet Terminalske naprave in uporabniški vmesniki podaja osnovna znanja s področja komunikacije med človekom in strojem. Vsebuje pregled področja človeške zaznave in obdelave informacij, lastnosti vhodno-izhodnih naprav, njihove povezljivosti ter zgradbe in funkcionalnosti. Poudarek je na razumevanju delovanja terminalske opreme, vhodno-izhodnih tehnologij in pripadajočih tehnik, senzorjev in biometrike ter vizualnih, zvočnih in haptičnih vmesnikov. Študentje osvojijo tudi osnove postopkov načrtovanja, razvoja in ovrednotenja uporabniških vmesnikov z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje. Pri laboratorijskih vajah študentje v več korakih načrtajo in implementirajo izbran uporabniški vmesnik in preprosto mobilno aplikacijo.

Predmet Mobilnost in internet stvari študentke in študente podrobno seznani z novo tehnološko revolucijo t.i. internetom stvari (angl. Internet of Things - IoT). Predstavljene so lastnosti sodobnih mobilnih in brežičnih omrežij za podporo komunikacijam IoT, kot so NB-IoT, 5G, LoRaWAN, Wi-Fi 6 in omrežni protokoli IoT. Poleg tega so slušatelji seznanjeni s mobilnimi napravami IoT, oblačnimi platformami IoT, kot tudi tehnologijami, ki danes omogočajo napredne aplikacije IoT: računalništvo v oblaku, obdelava masovnih podatkov, varnostni pristopi in umetna inteligenca. Slušatelji osvojijo storitvena področja interneta stvari: pametna mesta, tovarne prihodnosti, inteligentne stavbe, sodobno kmetijstvo, transportni sistemi, e-zdravstvo, pametna energetska omrežja itd.
Pri laboratorijskih vajah študentke in študentje v ekipah rešujejo konkretni problem in projektno gradijo aplikacijo IoT s pripadajočo napravo IoT, napredno komunikacijsko tehnologijo in povezavo v oblačno platformo.

 

modul G slika1  modul G slika2  modul G slika3

 

modul G slika7   tesla model

Viri za zgornji sliki:

http://www.businesskorea.co.kr/

http://healthfitness.com/