Modul H

Izbirni modul 3. semestra

MODUL H:

INTELIGENTNE TEHNOLOGIJE VODENJA

Osnovni cilji modula
Seznaniti študenta z osnovnimi znanji operativnega upravljanja proizvodnih procesov ter z vpeljavo inteligentnih metod v področje industrijske informatike, ki je temelj obvladovanja sodobnih kompleksnih tehnoloških procesov.

elektrotehnika2st1h


Predmeti modula:

Izvedbeno naravnan pogled na tehnike operativnega upravljanja. Uporaba sodobnih orodij informacijske tehnologije pri planiranju in vodenju proizvodnih procesov. Napredno planiranje in razvrščanje opravil, merjenje in spremljanje učinkovitosti proizvodnje, planiranje in vodenje projektov. 
 

Spoznavanje področja industrijske informatike. Seznanjanje z računalniškimi orodji za upravljanje s podatki, diskretno simulacijo, razvoj kompleksnih krmilnih sistemov. Spremljanje, nadzor in vodenje tehnoloških procesov ter pripadajoči uporabniški vmesniki.

elektrotehnika2st2h

 

Spoznavanje metod inteligentnega vodenja in njihova praktična uporaba. Poglobljeno samostojno projektno usmerjeno delo na realnih problemih modeliranja, simulacije ali vodenja. 

elektrotehnika2st3h

Način dela

Laboratorijske vaje pri predmetih modula vključujejo delo s profesionalnimi programskimi orodji, ki se uporabljajo pri analizi, planiranju in vodenju proizvodnih in sorodnih procesov. Seminar poteka v obliki projektnih nalog.

Uporabnost pridobljenih znanj

Sposobnost razvoja in uporabe naprednih informacijskih sistemov za vodenje, ki vključujejo tehnike računske inteligence, omogoča povečevanje učinkovitosti proizvodnih, transportnih in infrastrukturnih tehnoloških procesov, ki so temelj sodobnega načina življenja.