Modul J

Cilj modula J je predstaviti aktualne vidike zagotavljanja interaktivnih storitev  in širokopasovnih povezav in v operaterskih in poslovnih okoljih. Podali vam bomo vsebinske in  tehnične vidike različnih sistemov  ter z njimi povezane ekonomske aspekte - tako globalno kot v slovenskem prostoru. Razložili  bomo prednosti in omejitve uporabe posameznih omrežij za izpolnjevanje potreb različnih informacijskih in komunikacijskih storitev IKT.

HANDS ON

 »Hands-on« delo na vajah

 

Namen predmeta Omrežja 2 je podati poglobljen pregled gradnikov, mehanizmov ter sodobnih konceptov delovanja omrežnih sistemov, kot na primer evolucija paketne hrbtenice (EPC) in mobilnih sistemov naslednje generacije (5G). Spoznali boste nove povezovalne načine ter virtualizacijo omrežnih in sistemskih virov (NFV) ter programsko definirana omrežja (SDN). Razumeli boste napredne koncepte, arhitekture, protokole in storitvene modele operaterskih in poslovnih okolij ter znanje nadgradili pri praktičnem delu z operatersko in poslovno opremo. Pisni del predmeta je  nadomeščen s »hands-on« delom na opremi. 

komplet opreme Omrežja II

Kompleti opreme

 

Namen predmeta Telekomunikacijske storitve je spoznati področja sodobnih telekomunikacijskih storitev s stališča uporabljanih tehnologij, arhitektur, načinov distribucije in načina razvoja storitev. Spoznali boste delovanje interaktivnih storitev v sistemih  IPTV, delovanje spletnih in mobilnih aplikacij, delovanje rešitev s področja Interneta stvari, ipd.  Pri predmetu se boste seznanili tudi z snovanjem uporabniških vmesnikov in ocenjevanjem uporabniške izkušnje (Ux).

interaktivni Telekomunikacijske storitve

Interaktivni dashboard platforme Interneta stvari (nadzor delovanja omrežnih sistemov, korelacija s strelami)