Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje po programu
Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu 54 ECTS. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS).