3D zvok v multimediji (FE)

Visokošolski učitelji: Sodnik Jaka
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M30Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

1. Vibracije in zvočno valovanje

 • propagacijske lastnosti zvoka
 • lastnosti medijev
 • karakteristike zvočnih izvorov

2. Zaznava zvoka in psihoakustika

3. Lokalizacija zvoka

 • medušesni časovni in amplitudni pojavi
 • spektralna vsebina
 • premiki glave in zvočnih izvorov
 • razdalja in reverberacija

4. Snemanje prostorskega zvoka

 • tehnike snemanja večkanalnega in prostorskega zvoka
 • zajem prenosnih funkcij glave (HRTF)

5. Predvajanje prostorskega zvoka

 • dvokanalni stereo
 • večkanalni stereo in surround sistemi
 • implementacija prenosnih funkcij glave
 • uporaba digitalnih signalnih procesorjev
 • simulacija razdalje in reverberacije

6. Zvočni uporabniški vmesniki multimedijskih naprav

 • govorni vmesniki
 • negovorni zvočni vmesniki
 • sonifikacija
 • zvočne ikone
 • uporabniške metafore)

7. 3D zvočni uporabniški vmesniki multimedijskih naprav

 • prenosljive naprave
 • virtualna okolja
 • aeronavtika
 • vozila
 • slabovidni in slepi uporabniki
 • vmesniki možgani-računalnik

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati splošni vpogled v področje 3D zvoka in njegove uporabe v sodobnih multimedijskih storitvah in napravah. Študentje naj spoznajo osnovne fizikalne značilnosti zvočnega valovanja v različnih medijih in prostorih ter sposobnosti dojemanja in lokalizacije zvoka pri ljudeh. Osvojijo tudi znanja s področja zajema in implementacije 3D zvoka ter njegove uporabe v interakciji med uporabnikom in sodobnimi multimedijskimi napravami.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje osnovnih zakonitosti zvočnega valovanja v prostoru, sposobnostih lokalizacije zvoka pri človeku in uporaba 3D zvoka v sodobnih multimedijskih napravah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

 1. Sodnik J, Tomažič S: Spatial auditory human-computer interfaces, SpringerBriefs in Computer Science, september 2015.
 2. Begault R. Durand: 3D Sound for Virtual Reality and Multimedia, Academic Press, Inc. UK, 1994.
 3. Rumsey F: Spatial Audio (Music Technology), Elsevier, 2005.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Multimedija