Prenos multimedijskih signalov (FE)

Visokošolski učitelji: Umek Anton
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M21Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

Predavanja:

 • Digitalne komunikacije med multimedijskimi napravami: terminali, video in avdio napravami, senzorji in aktuatorji.
 • Digitalni multimedijski signali, informacija in podatkovni pretok
 • Omejitve fizikalnega komunikacijskega kanala pri prenosu električnih signalov, prenosna kapaciteta komunikacijskega kanala
 • Obdelava signalov za prenos po komunikacijskem kanalu:
 • kodiranje signalov digitalni modulacijski postopki sodostop do skupnega komunikacijskega medija
 • Digitalni prenosni sistemi za povezovanje prenosnih multimedijskih naprav na kratkih razdaljah : BAN, PAN, WLAN.
 • Pregled in primerjava aktualnih brezžičnih tehnologij v praksi glede na topologijo omrežij, doseg, podatkovni pretok in porabo energije.

Vaje:

 • Eksperimenti z uporabo sodobnih programskih orodij za modeliranje digitalnih prenosnih sistemov.
 • Laboratorijski prikaz delovanja osnovnih gradnikov digitalnih prenosnih sistemov.
 • Meritve digitalnih signalov in lastnosti prenosnih sistemov
 • Eksperimenti z multimedijskimi komunikacijskimi napravami.

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje omejitev pri prenosu digitalnih signalov po fizičnem prenosnem kanalu.
 • Poznavanje parametrov za oceno kvalitete pri prenosu multimedijskih signalov po komunikacijskem kanalu.
 • Poznavanje komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo povezljivost multimedijskih naprav.
 • Poznavanje komunikacijskih protokolov, ki omogočajo povezljivost multimedijskih naprav.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost povezovanja multimedijskih naprav.
Samostojno delo na področju prenosa multimedijskih signalov in povezovanja multimedijskih naprav.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

 1. Bhatnagar, Gaurav. Introduction to multimedia systems. Academic Press, 2002.
 2. Sašo Tomažič, Digitalne komunikacije, Založba FE, 2014.
 3. Andy Bateman, Digital Communications: Design for the Real Word, Addisaon Wesley, 1999.
 4. Da Silva, Mário Marques. Multimedia communications and networking. CRC Press, 2012.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Multimedija