Senzorski sistemi in multimedija (FE)

Visokošolski učitelji: Stančin Sara
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M24Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

Predmet obravnava povezane senzorje in senzorske sisteme ter njihovo konkretno uporabo. Cilj predmeta je predstaviti učinkovite načine pridobivanja podatkov (in na tej osnovi pomembnih ugotovitev) o uporabniku, njegovi okolici in njuni medsebojni interakciji. Osredotočimo se na obdelavo pridobljenih podatkov in zasnovo učinkovitih multimedijskih aplikacij. Poudarimo pomembnost obdelave podatkov v realnem času za ustvarjanje odzivnih sistemov. Predstavimo načine zagotavljanja varnosti in zasebnosti v okolju povezanih naprav.

Sklopi vsebin:

Pregled področja senzorskih sistemov in njihove uporabe:

 • spremljanje in razumevanje uporabnika in njegovih gibalnih vzorcev
 • spremljanje okolja in uporabniške okolice
 • spremljanje interakcije uporabnika z okolico
 • razumevanje in omogočanje multimedijske komunikacije in tehnološke interakcije z uporabnikom

Povezovanje različnih senzorjev in senzorskih sistemov
Zajem, prenos in združevanje s senzorji pridobljenih podatkov
Osnove metod obdelave s senzorji pridobljenih podatkov
Optimizacija prenosa, združevanja in obdelave podatkov za delovanje v realnem času
Ustvarjanje ustreznih multimedijskih vsebin za komunikacijo in interakcijo z uporabnikom
Zasebnost in varovanje informacij
Primeri dobre prakse in aplikacije:

 • Senzorski sistemi in multimedijske vsebine za zdravje, ugodje in zabavo
 • Nosljivi senzorski sistemi in multimedijske vsebine pri športu in rehabilitaciji
 • Odzivna okolja
 • Pametni in povezani domovi, vozila, mesta
 • Senzorji in senzorski sistemi v medicini

Senzorji in senzorski sistemi v energetiki

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati splošni vpogled v senzorje in senzorske sisteme kot možne tehnologije komunikacije in interakcije z uporabnikom in njegovo okolico. Študentje spoznajo tehnologije prenosa, združevanja in obdelave podatkov. Študentje pridobijo znanja potrebna za ustvarjanje ustreznih multimedijskih vsebin za komunikacijo in interakcijo z uporabnikom v okolju povezanih naprav. Študentje dobijo vpogled v temeljne principe dobrih praks pri uporabi povezanih senzorjev in senzorskih sistemih za izboljšanje različnih segmentov naših življenj.

Predvideni študijski rezultati:

 • Osnovni študijski rezultat je spoznavanje konceptov, prednosti, omejitev ter tehnoloških izzivov na področju senzorjev in senzorskih sistemov. Študijski rezultat je prav tako razumevanje tehnoloških rešitev na področju in spoznavanje dobrih praks.
 • Praktično se študentje naučijo uporabljati senzorje in senzorske sisteme za spremljanje uporabnika in okolice. Pridobijo izkušnje na področju multimedijskih vsebin za komunikacijo in interakcijo z uporabnikom in njegovo okolico.
 • Predmet je zasnovan na način, da omogoča študentu pridobiti kritičen pristop in širši vpogled v učinkovite in uporabne aplikacije, ki so ali bi nam lahko bile na voljo za izboljšanje različnih segmentov naših življenj.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje z ustnimi zagovori, domače naloge. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah in domačih nalogah.

Gradiva

 1. Ferrari G. Sensor Networks. 2009, Springer.
 2. Holger K. Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, 2005, Wiley.
 3. Yang G.Z. Body Sensor Networks, 2014, Springer.
 4. Dargis W.W., Poellabauer S. Fundamentals of Wireless Sesnor Netwroks: Theory and Practice, 2010, Wiley.
 5. Akyildiz I.F., Vuran M.C., Wireless Sensor Networks, 2010, Wiley.
 6. Rashvand H.F., Alcaraz Calero J.M., Distributed Sensor Systems: Practice and Applications, 2012, Wiley.
 7. Azim M.M.A., Jiang X., Wireless Sensor Multimedia Netwroks: Architectures, Protocols, and ApplicationsŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Multimedija