Oblikovanje vizualnih komunikacij (FE in ALUO)

Visokošolski učitelji: Botas Kenda Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M25Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Zgodovinski parametri vizualnih komunikacij, raznovrstnost, pomen in vloga medijev, oblikovalski procesi, pomen in vloga oblikovanja v družbi.
 • Grafično-oblikovalske prvine, odnos besedilo, tipografija, ilustracija, fotografija.
 • Izdelki vizualnih komunikacij.
 • Piktogram, črka, znak-logotip, plakat, knjiga, spletna stran, embalaža, predstavitveni film, označevanje prostorov.
 • Predstavitvena mapa projektov.

Cilji in kompetence:

Osnovni cilj je spoznati znanja in veščine grafičnega oblikovanja za tiskane in digitalne medije, ki v sodobnem načinu komunikacije ne more mimo vseh segmentov družbenega ustroja.

Specifične kompetence:

 • sposobnost razvijanja transformacije vsebin enega izrazoslovja v drugega.
 • sposobnost samostojnega, skupinskega, projektnega in raziskovalnega dela.
 • poznavanje metodologije dela v redakciji in spremljanje faz nastanka založniškega izdelka
 • sposobnost uporabe temeljev fotografskega, ilustratorskega in tipografskega znanja
 • sposobnost uporabe različnih analognih in digitalnih grafičnih orodij za pripravo sporočila
 • sposobnost generiranja novih idej
 • sposobnost selekcioniranja vidnega v skladu s cilji likovnega produktivnega mišljenja.
 • poznavanje metodologije oblikovanja od analize, definicije problema in ciljev, zasnove idejnega projekta, predstavitve ter izvedbe.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Poznavanje in razumevanje področja vizualnega sporočanja in delovanje v timu s sprejemanjem in povezovanjem različnih strok, kjer nastaja izdelek vidnih sporočil. Razumevanje pomena in vloge redakcijskega dela. Razumevanje percepcije sporočanja in razumevanje uporabe posameznih elemetov vizualnega komunicitanja.

Metode poučevanja in učenja:

Tematska predavanja in pogovori na konkretno temo. Vaje in seminarske naloge. Praktično usposabljanje v založniškem timu. Konzultacije. Izvajanje nalog in njih predstavitev- nastop pred avditorijem. Delo v timu in posamezno. Skupinski in samostojni obiski kulturnih prireditev (koncerti, razstave, predavanja gostujočih, domačih in tujih strokovnjakov).

Gradiva

 1. FLUSSER Vilem, K filozofiji fotografije, ZSKZ, 2011
 2. JEDLICKA Wendy: Packaging Sustainability: Tools, Systems and Strategies for Innovative Package Design, Wiley, 2008
 3. BRINGHURST Robert: The Elements of Typographic Style, Hartley and Marks Publishers, 2004
 4. MOŽINA Klementina: Knjižna tipografija, FF, NTF, Ljubljana, 2003
 5. FRUTIGER Adrian: Signs and Symbols , Delta&Spes, 1989
 6. BAUR Ruedi: Ruedi Baur Integral: Anticipating, Questioning, Inscribing, Distinguishing, Irritating, Orienting, Translating, Lars Müller Publishers, 2010
 7. MOLLERUP Per, Wayshowing, Lars Müller Publishers, 2008
 8. LUPTON Elen, Graphic Design: The New Basics, Princeton Architectural Press; 2008Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Multimedija