Vgrajeni sistemi v multimediji (FE)

Visokošolski učitelji: Fajfar Iztok
Sodelavci: Kunaver Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M31Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

  • Osnove vgrajenih sistemov in sistemov v realnem času.
  • State-of-the-art pregled vgrajenih sistemov z multimedijsko funkcionalnostjo.
  • Strojna oprema in operacijski sistemi ter orodja za vgrajene multimedijske sisteme.
  • Razvoj lastnega sistema na enem od komercialno dostopnih učnih razvojnih sistemov (Arduino, Raspberry Pi,...)

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnovnih pojmov s področja vgrajenih sistemov na področju multimedije, njihove zgradbe, delovanja, snovanja in izdelave.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje delovanja vgrajenih sistemov na področju multimedije. Osnovno obvladovanje postopka snovanja, izvedbe in preskušanja vgrajenih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje z ustnim zagovorom, domači projekti.

Gradiva

  1. J. Puhan, A. Bürmen, T. Tuma, F. Iztok, Teaching assembly and C language concurrently.International journal of electrical engineering education, ISSN 0020-7209, Apr. 2010, vol. 47, no. 2, str. 120-131.
  2. I. Fajfar, J. Puhan, S. Tomažič, A. Bürmen, On selection in differential evolution.Elektrotehniški vestnik, ISSN 2232-3228. [English print ed.], 2011, vol. 78, no. 5, str. 275-280.
  3. J. Puhan, I. Fajfar, T. Tuma, A. Bürmen, Transistor level optimisation of digital cells.Elektrotehniški vestnik, ISSN 2232-3228. [English print ed.], 2011, vol. 78, no. 1/2, str. 31-35.
  4. A. Bürmen, T. Tuma, I. Fajfar, Meta-optimisation on a high-performance computing system.Elektrotehniški vestnik, ISSN 2232-3228. [English print ed.], 2012, vol. 79, no. 5, str. 231-236.
  5. F. Iztok, Selection strategies and random perturbations in differential evolution. V: International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2012), the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2012) and the IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2012), June 10-15, Brisbane, Australia.2012 IEEE World Congresses on Computational Intelligence. Danvers: IEEE, 2012, str. 840-846.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Multimedija