Računalniške storitve v oblaku (FRI)

Visokošolski učitelji: Jurič Branko Matjaž
Koda predmeta: 63541Opis predmeta

Vsebina:

 • Razvoj aplikacij, ki se izvajajo na strežnikih
 • Definicija računalništva v oblaku: kaj je računalništvo v oblaku, namen, vloga in pomen, cilji
 • Izzivi: upravljanje infrastrukture, arhitektura aplikacij za oblak, shranjevanje podatkov, varnost, ostali vidiki
 • Lastnosti: samo oskrba na zahtevo, elastičnost in skalabilnost, dostop v obliki storitev, nadzor storitev, souporaba virov (pooling), itd.
 • Storitveni modeli: IaaS (Infrastruktura kor storitev), PaaS (Platforma kot storitev), SaaS (Aplikacije kot storitve), XaaS
 • Podrobni pregled IaaS (Infrastruktura kor storitev)
 • Pregled konceptov, arhitekturni vidik
 • Privatni oblak, javni oblak, hibridni oblak, virtualni oblak
 • Spoznavanje in primerjava najpomembnejših IaaS tehnologij
 • Podrobni pregled PaaS (Platforma kot storitev)
 • Pregled konceptov, arhitekturni vidik
 • Spremembe v razvojnih modelih: Trajno stanje: distribuirani datotečni sistemi, nestrukturirane shrambe, NoSQL baze, SQL baze v oblaku; Poslovna logika: spletne storitve, REST storitve, ostale tehnologije; Izvajalno okolje
 • Spoznavanje in primerjava najpomembnejših PaaS tehnologij: Java EE, Azure, Google App Engine, itd.
 • Podrobni pregled SaaS (Aplikacije kot storitve)
 • Pregled konceptov, arhitekturni vidik
 • Model dostopa, koncept razvoja
 • Poslovni model, storitve v oblaku (lokacijske, dostava podatkov, bogatenje podatkov, integracijske storitve, poslovna inteligenca, itd.)
 • Namestitveni modeli
 • Zasebni, javni, hibridni, skupni oblak
 • Na lokaciji, pri ponudniku, hibridni model, pregled ponudnikov
 • Migracija v oblak
 • Nadzor, upravljanje, SLA in QoS

Praktični del:

 • Vzpostavitev lastnega računalniškega oblaka
 • Razvoj aplikacij za oblak
 • Tehnološki vidiki
 • Vsebinsko-poslovni vidiki
 • Razvoj inovativnih aplikacij, ki delujejo v oblaku
 • Konfiguriranje hibridnega računalniškega oblaka
 • Spoznavanje najpomembnejših javnih oblakov: Amazon, Google App Engine, Azure, OpenStack, itd.
 • Študija prenosljivost oblačnih rešitev med ponudniki
 • Razvoj specifičnih razširitev za oblak

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je osvojiti poglobljene znanje in poznavanje področja računalništva v oblaku in vseh nivojev storitvene usmerjenosti (XaaS), osvojiti znanje s področja infrastrukture, platforme in aplikacij v obliki storitev, spoznati načrtovalske vzorce, arhitekturne modele in dobre prakse ter razumeti pomen inovativnih aplikacij v oblaku.

Kompetence:

Študentje bodo sposobni vzpostaviti infrastrukturo za delovanje privatnih, hibridnih in zasebnih oblakov, načrtovati in implementirati arhitekturo platforme PaaS, načrtovati in implementirati aplikacije, ki se izvajajo na PaaS, razumeti specifike oblačnih arhitektur in infrastruktur. Usposobljeni bodo za razvoj SaaS aplikacij na najpomembnejših PaaS/IaaS. Razumeli bodo pomen inovacij v oblaku.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje infrastruktur in arhitektur računalniških oblakov, sposobnost razvoja aplikacij za oblak, sposobnost vzpostavitve privatnih in hibridnih oblakov ter uporabo javnih oblakov, razvoj inovativnih SaaS aplikacij.
 • Uporaba: Uporaba v sklopu razvoja aplikacij in informacijskih sistemov.
 • Refleksija: Zmožnost razvoja inovativnih aplikacij in zmožnost nadgradnje in razširitve obstoječih oblačnih infrastrukturi in platform.
 • Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnosti uporabe javnih oblakov, domače in tuje literature in drugih virov, uporaba IKT, uporaba sistematičnih pristopov, analiza potreb, identifikacija in reševanje problemov, skupinsko delo.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, računalniške vaje, projektni način dela pri seminarjih.

Gradiva

 1. Barrie Sosinsky, Cloud Computing Bible, Wiley; 2011.
 2. George Reese, Cloud Application Architectures: Building Applications and Infrastructure in the Cloud, O'Reilly Media; 2009.
 3. David S. Linthicum, Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise, Addison-Wesley Professional, 2009.
 4. John Rhoton, Risto Haukioja, Cloud Computing Architected: Solution Design Handbook, Recursive Press, 2011.
 5. Matjaz B. Juric et al., Do more with SOA Integration, Packt Publishing, 2011.