Računalniška zvočna produkcija (FRI)

Visokošolski učitelji: Trček Denis
Koda predmeta: 63523Opis predmeta

Vsebina:

 • Uvod in zgodovinski pregled področja.
 • Temelji zvoka in računalniške zvočne produkcije:
 • fizikalni (zvok in amplituda, frekvenca, hitrost, jakost, faza, interferenca, absorbcija);
 • matematični (Fourierova teorija, teorem o vzorčenju, konvolucija, korelacija, Gaborjev zvočni kvant, itd.);
 • fiziološki - psihoakustika (slušna percepcija in frekvenčni razpon, posredna percepcija prek drugih anatomskih struktur, pomen harmonskih komponent zvoka, lokalizacija, maskiranje, kritični pasovi, učinki okolja, rezultati zadnjih raziskav nevro-znanosti na tem področju).
 • Elektronski in omrežni vidiki procesiranja: analogni in digitalni signal, (kvantizacijski) šum, pasovna širina medija in naprave, ojačitev in slabenje, analogno digitalna in digitalno analogna pretvorba, popačenja, filtriranje, mikrofoni.
 • Generatorji zvoka: sintetizatorji, vzorčevalniki.
 • Računalniško snemanje: zajem kodiranega zvoka (sekvencerji), zajem vzorčenega zvoka (direct-to-disc recording).
 • Standardne studijske komponente: mešalniki, limiterji, kompresorji, reverberatorji, odstranjevalci šuma, korektorji višine, ekvilizatorji.
 • Protokoli v zvočni produkciji: MIDI, IEC-60958 (AES / EBU), S/PDIF, AC-3, E-AC-3.
 • Sinhronizacijski mehanizmi: MTC, SMPTE, integracija z video produkcijo in filmom.
 • Programski standardi: vmesniki (VST / Steinberg, DirectX / MS), formati zapisov (Wav, MP3, Ogg).
 • Sodobna zvočna reprodukcija (omrežni tokovniki, protokoli RTP, RTCP in RTSP).
 • Profesionalna orodja (Steinberg, Roland, odprtokodne rešitve).
 • Zaščita intelektualne lastnine.
 • Zaključki.
 • Addendum: Mini vložki s praktičnim delom, ki pokrivajo najnovejše trende ali specifične vidike, ki niso pokriti na vajah.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je, da študentje tehničnih in umetniških profilov pridobijo in osvojijo znanja na področju računalniške zvočne produkcije tako za čisto tehnično, kot tudi kreativno aplikacijo v produkcijskih okoljih.

Splošne kompetence:

 • Sposobnost definiranja, razumevanja in reševanja kreativnih profesionalnih izzivov na področju računalništva in informatike.
 • Sposobnost profesionalnega komuniciranja v materinem in tujem jeziku.
 • Sposobnost razumevanja in uporabe znanja računalništva in informatike na drugih relevantnih področjih (ekonomija, organizacija, umetnost, itd.).

Predmetno specifične kompetence:

Praktična znanja in sposobnosti na področju strojne in programske opreme ter informacijske tehnologije za uspešno profesionalno delo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Poznavanje principov računalniške zvočne produkcije in njihova sposobnost uporabe v produkcijskem (studijskem) okolju.

Uporaba: Aplikacija na tehničnih in umetniških področjih uporabe računalniške zvočne produkcije.

Refleksija: Celovito razumevanje zvoka in njegovega računalniškega procesiranja.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Predmet bo omogočil več-disciplinarno pridobivanje in obvladovanje znanja in sicer tako za tehnično kot umetniško usmerjene študente.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, vaje s projektnim delom (praktične prototipne implementacije), lastne predstavitve.
 • Udeležba na vajah je obvezna (zahtevan procent udeležbe se določi ob začetku študijskega leta).
 • Nosilec predmeta lahko določi obvezno udeležbo tudi na predavanjih.

Gradiva

 1. D. Trček: Računalniška zvočna produkcija, kopije prosojnic, FRI UL, 2016 / 2017.
 2. Loy G., Musimathics, The MIT Press, MIT, Cambridge, 2006.