Brezžična senzorska omrežja (FRI)

Visokošolski učitelji: Zimic Nikolaj
Koda predmeta: 63511Opis predmeta

Vsebina:

Poglavja predavanj:

 1. Zgradba omrežnega priključka (senzorja)
 2. Arhitektura senzorskega omrežja
 3. Fizični nivo
 4. Poimenovanje in naslavljanje
 5. Časovna sinhronizacija
 6. Določanje pozicije v prostoru
 7. Topologija omrežja
 8. Usmerjevalni protokoli
 9. Podatkovno in vsebinsko usmerjena omrežja
 10. Transportni protokoli

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti senzorska omrežja. Poudarek je na posebnostih senzorskih omrežij, ki se od običajnih razlikujejo po omejeni moči procesorja ter omejeni energiji za napajanje.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Poznavanje različnih senzorskih omrežij in njihovih posebnosti. Razumevanje delovanja senzorskih omrežij

Uporaba: Uporaba senzorskih omrežij pri raznih pogojih uporabe (v industriji, pri zajemanju podatkov na širokem področju, v domu, ...).

Refleksija: Spoznavanje in razumevanje uglašenosti med teorijo in njeno aplikacijo na konkretnih primerih s področja senzorskih omrežij.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Reševanje drugih konceptualno sorodnih problemov s področja komunikacije in zajemanja podatkov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, računske vaje z ustnimi nastopi. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na laboratorijskem delu pri vajah.

Gradiva

 1. Holger Karl, Andreas Willig, “Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks ”, Wiley, 2005, ISBN: 978-0-470-09510-2
 2. Shashi Phoha, Thomas F. La Porta, Christopher Griffin, “Sensor Network Operations” Wiley-IEEE Press, 2006, ISBN: 978-0-471-71976-2