Multimedija - 1. letnik - Multimedija

Koda predmeta1. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 1. semester 
64M24Senzorski sistemi in multimedija (FE)IST45030751505SLO
64M25Oblikovanje vizualnih komunikacij (FE in ALUO)IST45030751806SLO
64M22Uporabniku prilagojena komunikacija (FE)OSP45030751806SLO
64M21Prenos multimedijskih signalov (FE)OSP45030751806SLO
 Skupaj 1. semester      30 
 2. semester 
64M23Prenos multimedijskih vsebin (FE)OST45030751806SLO
64M26Ambientna inteligenca (FE)IST45030751806SLO
64M27Obdelava multimedijskih vsebin (FE)IST45030751505SLO
 Skupaj 2. semester      30 
 Skupaj 1. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Objavljeni so le predmeti, ki se izvajajo na Fakulteti za elektrotehniko. 

Celoten predmetnik in navodila glede izbire predmetov in modulov najdete na spletni strani multimedija.info 

Učni načrti Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Multimedija

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2020/2021