Multimedija - 2. letnik - Multimedija

Koda predmeta2. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 3. semester 
64M303D zvok v multimediji (FE)IST45030751806SLO
64M31Vgrajeni sistemi v multimediji (FE)IST45030751806SLO
64318Interdisciplinarni projektiISP30060901806SLO
64M28Multimedijski terminali (FE)IST45030751806SLO
64M29Načrtovanje celovite uporabniške izkušnje ter uporabniških vmesnikov (FE)IST45030751806SLO
 Skupaj 3. semester      30 
 Skupaj 2. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Objavljeni so le predmeti, ki se izvajajo na Fakulteti za elektrotehniko. 

Celoten predmetnik in navodila glede izbire predmetov in modulov najdete na spletni strani multimedija.info 

Učni načrti Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Multimedija

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2020/2021