Predstavitev

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija (študijski program izvajata Fakulteta za računalništvo in informatiko, ki je koordinatorica izvajanja in Fakulteta za elektrotehniko)


Trajanje študijskega programa: 2 leti.
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 120.


Strokovni naslov diplomanta/diplomantke:
magister inženir multimedije / magistrica inženirka multimedije,
Okrajšava naslova je v obeh primerih mag. inž. mm.


Temeljni cilji študijskega programa, so:
Podati tehnične in netehnične aspekte področja multimedije ter njihovo medsebojno sinergijo, konkretno:

 • podati sistemska znanja s področij telekomunikacij in računalništva,
 • usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij,
 • usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov,
 • podati znanja s področja razvoja programske opreme,
 • podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij,
 • podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin,
 • usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in netehniških področij,vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki.

Zagotavljanje kakovostnega znanja s področja je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnimi izidi študentov. Na podlagi uspešnosti zaključevanja študija bomo lahko realno ocenili njuno izpolnjevanje. V roku nekaj let po zaključku študija prve generacije magistrantov pa bo tudi mogoče neposredno preverjati zaposljivost magistrantov tega študijskega programa.


Splošne kompetence:

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost iskanja virov, kritične presoje informacij in posredovanja znanja,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških kakor tudi z ne-tehniških področij.

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • obvladovanje temeljnih in strokovnih znanj s področja telekomunikacijskih in informacijskih sistemov,
 • sposobnost tehničnega načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov in storitev,
 • sposobnost načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov z uporabniškega stališča in uporabniške izkušnje,
 • poznavanje sodobnih načinov razvoja programske opreme v multimedijskih sistemih,
 • poznavanje temeljnih zakonitosti oblikovanja informacij in vizualne komunikacije,
 • sposobnost razumevanja podatkov in odkrivanja znanj iz podatkov,
 • sposobnost analiziranja različnih vrst multimedijskih vsebin,
 • sposobnost pridobitve znanj in njihovega razumevanja s komplementarnih tehniških področij in gospodarstva.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2022/2023

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2020/2021

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2019/2020

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2018/2019

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2017/2018