Obvestila

Razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje v študijskem letu 2020/21

Razpis je objavljen na spletni strani UL. Priporočamo pregled vsaj splošnega dela, in dela za Fakulteto za elektrotehniko. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili pa sprejema Fakulteta za Elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, s pripisom: Uporabna statistika

Rok za prijavo kandidatov je 21. avgust 2020.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

OPOZORILO:
Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom - v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).

2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) - v tem primeru morajo kandidati oddati prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, jo natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na članico.

3. Z  AAI-računom - v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).

Kot pravočasna in v predpisani obliki se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
2) prijava, ki je bila v eVŠ oddana do zaključka prijavnega roka, natisnjena in podpisana ter priporočeno poslana na naslov članice, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, objavljen pri posameznem razpisanem programu do zaključka prijavnega roka, in
3) prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

Opozorilo: Spletni sistem EVŠ v nekaterih situacijah neupravičeno zavrne možnost vpisa študentov.  Prosimo, da se v takem primeru takoj obrnete na nas (info.stat@uni-lj.si) in pomagali vam bomo pri vpisu.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.