Predmetnik

Predmetnik magistrskega programa Uporabna statistika je zasnovan tako, da vsebuje skupne obvezne predmete splošne snovi, modulske obvezne predmete specifične za izbrani modul ter izbirne predmete, ki jih študentje lahko izberejo glede na področje, ki jih zanima.

Podrobna zgradba predmetnika in več informacij o samih predmetih je na spletni strani programa Uporabna statistika.