Vpisni pogoji in vpis

Objavljen je drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2022/23.
 
Prijavite se lahko preko portala EVŠ od 23.9.2022 do 26.9.2022 do 14:00.
 
Razpisanih je 5 prostih mest za državljane članic EU in 2 prosti mesti za državljane držav, ki niso članice EU.
 
V primeru, da število prijav presega število razpisanih prostih mest, bodo kandidati 27.9.2022 na Fakulteti za elektrotehniko opravljali izbirni izpit. Kandidati iz držav, ki niso članice EU, bodo izbirni izpit opravljali prek spleta. Dodatne informacije o izbirnem izpitu (če bo potreben) bodo kandidati prejeli v ponedeljek, 26.9.2022 ob 15:00 na e-naslov, ki so ga zapisali v prijavi na EVŠ.
 
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tanja.petek@fe.uni-lj.si ali na številki 01 476 8460.

 

VPISNI POGOJI:

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program vsaj prve stopnje s katerega koli strokovnega področja.

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Merila in postopki za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpisna mesta izbrani glede na:

  • povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje, brez diplome (30%)
  • rezultate preizkusa znanja (izbirnega izpita), ki obsega vsebine s področja logike, maturitetnega znanja matematike, splošno znanje verjetnosti ter statistične pismenosti (70%).

Vse dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu .

Merila za prehode med programi

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na študijskem programu druge stopnje Uporabna statistika.

Prehod je mogoč iz:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • univerzitetnih študijskih programov po starem programu.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, in veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski program Uporabna statistika bo individualno obravnaval programski svet študijskega programa v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in za vsakega kandidata posebej določil obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program, in opredelil letnik, v katerega lahko kandidat prehaja oziroma vsebine, ki se mu priznajo.