Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave (SMS) se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso (SMP). Za opravljanje prakse v tujini mora imeti študent zaključen najmanj prvi letnik na UL FE. Razpis za namen uposposabljanja (STT) in poučevanja (STA) je objavljen spodaj.  

Aktualne novice o "Erasmus+ ni mus, pomaga pa"

Aktualni razpisi:

1. Erasmus+ študijska izmenjava

Trenutno so prijave za Erasmus+ razpis z namenom študija zaprte!

Razpis SMS Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Redni razpis 2021/2022 za kratkoročne doktorske mobilnosti predvidoma od 1.1.2022 - 30.9.2022 DA Glej na dnu te strani Odprt razpis do porabe sredstev
Razpis SMS Upravičeno obdobje 1.6.2022-30.9.2023 Zaprt Več o razpisu naknadne prijave niso mogoče

Omejitve:

 • po 1 študijska mobilnost na udeleženca (velja za SMS in SMP)*,
 • omejitev financiranja na 5 mesecev v primeru enosemestrske izmenjave oz. 10 mesecev v primeru celoletne izmenjave ter v primeru nedoseganja 20 ECTS/semester oz. priprave zaključne naloge omejitev na 3 mesece financiranja.

Predvidevamo, da zaradi manjše višine prejetih sredstev v študijskem letu 2022/23 naknadnega razpisa in možnosti podaljšanja iz enega na dva semestra ne bo.

 

2. Erasmus+ študijska praksa

Razpis SMP Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Razpis SMP 2022/2023 1.6.2022 - 30.9.2023 DA - UL Besedilo razpisa Do porabe sredstev

Omejitve:

 • po 1 mobilnost na udeleženca (velja za SMS in SMP)*,
 • možnosti podaljšanj predvidoma ne bo, prav tako tudi verjetno ne naknadnega razpisa, saj je trenutni razpis odprt do porabe sredstev.

Predlog USMS, da financiranje omejimo na 4 mesece

Na podlagi posveta s članicami UL sprejet sklep, da financiranje SMP omejimo na 5 mesecev in na eno mobilnost na študenta (vključujoč tudi SMS mobilnosti); v primeru, da bo študent na mobilnosti dlje, mu bo šel višek dni v t. i. nefinancirano trajanje.

!!! *Če je študent prijavljen na SMS 2022/23, ne more v št. letu 2022/2023 izvesti še SMP mobilnosti (ALI OBRATNO)! V primeru, da bi študent, prijavljen na SMS, raje izvedel SMP, naj SMS odpove in se prijavi na SMP. V primeru, da je študent sedaj prijavljen na oba razpisa, se mora odločiti, ali bo izvedel SMS ali SMP (oboje z obdobjem upravičenosti od 1. 6. 2022 dalje).

 

3. Razpis STA in STT

Razpis STA in STT Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Razpis STA in STAT 22/23 od 1.6.2022 do 30.9.2023 DA - UL Besedilo razpisa ZAPRTE
Razpis STT 22/23 od 1.6.2022 do 30.9.2023 DA - UL Besedilo razpisa ZAPRTE

***Pogoji za prijavo STA:

 1. Podpisana prijava STA in STAT
 2. Izpolnjena excell tabela STA in STAT
 3. Program mobilnosti STA in STAT

***Pogoji za prijavo STT:

 1. Podpisana prijava STT
 2. Izpolnjena excell tabela STT
 3. Program mobilnosti za STT

Izpolnjene in digitalno podpisane obrazce poslati na katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si najkasneje do 6.5.2022!

Možnosti za staff week

________________________________________________

Pomembni dokumenti:

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah  in Vse o programu Erasmus+

Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav III. stopnji

Zaporedje dogodkov pred/med in po izmenjavi lahko "razberete" iz priloženega grafa in bolj podrobne časovnice

Odgovori na pogosta vprašanja UL FE in Univerze v Ljubljan6

Koristne informacije o Erasmus+ programu

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

 

UL IN KORONAVIRUS

Navodila za prehod meje - Policija

 

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Pred izmenjavo - študijska izmenjava

Pred izmenjavo - študijska praksa

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec Drešar

 

Kakšne so možnosti za doktorske mobilnosti, npr. za mlade raziskovalce (MR) v okviru novega razpisa Erasmus+ 2021? 

Trenutno odprt razpis: Kratkoročne doktorske mobilnosti za summer semester 2021/2022

 1. kratke mobilnosti kot SMS ali SMP: 5–30 dni
  • financiranje na dan: 5–14 dni: 70 €/dan; 15–30 dni: 50 €/dan + možnosti dodatkov)
 2. dolge oz. klasične mobilnosti kot SMS ali SMP (pri SMP tudi 12 mesecev po zaključku študija): 
  • 2–12 mesecev, pri čemer še vedno velja, da skupno trajanje Erasmus+ mobilnosti ne sme preseči 12 mesecev na posamezno stopnjo študija oz 24 mesecev pri integriranih študijskih programih.
  STA/STT:
  • od 2 do največ 60 dni (v okviru novega razpisa 2021 bodo MR dodani v razpisu kot upravičenci za STT). Pogoj za financiranje STA/STT je zaposlitev na UL.

Ali morajo biti za MR podpisani medinstitucionalni sporazumi? Če gredo na SMS, potem da, za SMP pa ni nujno potrebno.

Kako je z ECTS v okviru kratkoročnih mobilnosti? V okviru KIP so obvezni (najmanj 3 ECTS), kako bo v okviru kratkoročnih, pa še ni znano.

Več o novem Erasmus+ programu 2021 - 2027 je povzeto tudi tukaj

 

Vse o Erasmus+ listinah objavljeno na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

Strategija internacionalizacije 2014-2017 (2020)(1)

EHCE LISITINA in Študentska listina Erasmus+

Erasmus Policy Statement

ZELENI ERASMUS