Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso. Za opravljanje prakse v tujini mora imeti študent zaključen najmanj prvi letnik na UL FE.

Pomembni dokumenti:

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah 

Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav III. stopnji

Zaporedje dogodkov pred/med in po izmenjavi lahko "razberete" iz priloženega grafa in bolj podrobne časovnice

Odgovori na pogosta vprašanja UL FE in Univerze v Ljubljani

Koristne informacije o Erasmus+ programu

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

 

Vse o programu Erasmus+

 

 

RAZPIS ERASMUS+ ZA ŠTUDIJSKO PRAKSO V TUJINI (ODPRT do porabe sredstev)

Navodila na spletni povezavi: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodne_izmenjave/pred_izmenjavo___studijska_praksa/

  • Besedilo razpisa -> aktualno za izmenjave, ki bodo potekale v drugem semestru š. l. 2019/2020 in zaključene do 30.9.2019!
  • Prijave odprte do porabe sredstev (oddaja nove prošnje preko Studis-a)
  • V primeru težav in dodatnih vprašanj kontaktirajte: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

 

 

RAZPIS ERASMUS+ ZA ŠTUDIJSKO IZMENJAVO V TUJINI (ZAKLJUČEN)!

Navodila na spletni povezavi: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodne_izmenjave/pred_izmenjavo___studijska_izmenjava/

  • Besedilo razpisa -> aktualno za izmenjave, ki bodo potekale v drugem semestru š. l. 2019/2020 in zaključene do 30.9.2019!
  • Prijave odprte do vključno 15. 01. 2020 (oddaja nove prošnje preko Studis-a)
  • V primeru težav in dodatnih vprašanj kontaktirajte: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Pred izmenjavo - študijska izmenjava

Pred izmenjavo - študijska praksa

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec Drešar

 

Vse o Erasmus+ listinah objavljeno na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/

Strategija internacionalizacije 2014-2017 (2020)(1)

EHCE LISITINA

Erasmus Policy Statement