Med izmenjavo

Na spletni strani UL je posebna rubrika »Duševno zdravje« (https://www.uni-lj.si/studij/dusevno-zdravje/), kjer lahko študenti najdete koristne informacije in povezave.

 

Velja za izmenjave v š. l. 2020/2021!

Po prihodu v tujino se vam lahko zgodi, da nekaterih že vpisanih predmetov ne boste mogli opravljati (ker se ne izvajajo v angleškem jeziku, se ne izvaja v predvidenem semestru, ste ugotovili da ste predmet že poslušali doma, je snov čisto drugačna, kot je bilo predvideno pred izmenjavo …) v takem primeru postopate na naslednji način.

 

Korak 1. O nastali situaciji takoj obvestite svojega mentorja na UL FE ter Erasmus koordinatorja na UL FE (bostjan.murovec@fe.uni-lj.si) in v tujini.

 

Korak 2. Skupaj z mentorjem ULFE (običajno komunikacija poteka po elektronski pošti) uskladite spremembe študijskega programa (to je tisti obrazec, ki mora biti pred vašo izmenjavo podpisan z vaše strani, strani vašega mentorja, predstojnika katedre, Erasmus koordinatorja ter dekana). Izpolnite le del "During the mobilitiy". 

 

Korak 3. Mentor vam bo obrazec podpisal in oddal v podpis še predstojniku katedre, nato ga dostavi v študentsko pisarno (Katarini Erjavec).

 

Korak 4. Izpolnjen in podpisan obrazec bo študentska pisarna (Katarina Erjavec Drešar) oddala v odobritev Erasmus koordinatorju in po njegovi odobritvi še v podpis dekanu ULFE. Po njegovem podpisu vam bomo kopijo podpisanega obrazca posredovali po elektronski pošti.

Obrazec mora biti prav tako izpolnjen v DVEH IZVODIH!

 

V PRIMERU PODALJŠANJA IZMENJAVE (navodila s strani UL)!

V primeru, da želite izmenjavo podaljšati iz enga semestra v dva prosim sledite navodilom:

1. sprva se morate pozanimati na obeh straneh, na domači fakulteti pri Erasmus koordinatorju ter na univerzi gostiteljici, če se strinjajo z vašim načrtovanim podaljšanjem in predlaganim študijskim sporazumom,

2. v kolikor bo odgovor obeh strani pozitiven, pa vas prosim, da tudi v svoji spletni aplikaciji za Erasmus+ finančno pomoč - aplikacija UL (https://studij.uni-lj.si/finpomoc_prva.asp), v zavihku “Prošnja za podaljšanje izmenjave” naložite naslednje dokumente:

  • prošnjo, v kateri je potrebno  obrazložiti, zakaj želite podaljšati in navesti predviden novi datum zaključka (ni posebnega obrazca, napišete prosti tekst),
  • pisno strinjanje domačega koordinatorja (lahko mail),
  • pisno strinjanje tujega koordinatorja (lahko mail),
  • nov LA za drugi semester, podpisan z obeh strani (upoštevajte, da je potrebno tudi v drugem semestru zbrati vsaj za 20 ECTS obveznosti).

Nekatere institucije želijo sprva strinjanje UL, preden sami potrdijo podaljšanje. V takih primerih prosite Erasmus koordinatorja, da piše v tujino in sporoči, ali se s podaljšanjem strinja.

Vašo Erasmus+ izmenjavo lahko podaljšate na skupno največ 12 mesecev. V to obdobje se štejejo tudi morebitni že izkoriščeni meseci Erasmus izmenjave ali prakse iz preteklosti iz iste stopnje študija. Maksimalno obdobje financiranja pa bo v primeru podaljšanja na dodatni semester omejeno na 10 mesecev oz. 300 dni.

Ko bodo vsi zgodaj našteti dokumenti naloženi, boste na mail prejeli Dodatek k pogodbi. Dodatek natisnite v dveh izvodih, oba podpišete in nam vrnete. Dodatke bomo podpisali tudi tu in vam na domači naslov poslali 1 podpisan izvod.

Izplačilo bo prav tako potekalo v dveh delih, 80% po podpisu Dodatka in 20% po zaključku izmenjave in zaključenem poročanju.

Tisti, ki boste podaljšali, boste poročali šele ob koncu.

O VSEH KORAKIH OBVEŠČAJTE TUDI UL FE (katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si)