Izobraževalno-promocijski projekti

Visokošolski učitelji: Kamnik Roman
Število kreditnih točk: 3Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Samostojno delo med letom:

 • Oblikovanje in priprava elektrotehniških eksperimentov in predstavitev
 • Izvajanje elektrotehniških eksperimentov in predstavitev
 • Oblikovanje in priprava tekmovalnih nalog
 • Oblikovanje, priprava in izvedba izobraževalno-promocijskih delavnic
 • Predstavitev in popularizacija področij elektrotehnike različnim ciljnim skupinam

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Predstavitev elektrotehnike mladim
 • Prenos znanja med generacijami
 • Popularizacija področja elektrotehnike

Kompetence:

 • spretnosti usmerjanja in svetovanja
 • uporaba in prenos študijskih strategij
 • medosebno komuniciranje
 • upravljanje s časom
 • načrtovanje in evidentiranje dela
 • priprava in pisanje poročil
 • osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja in spretnosti na druge

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Delovanje visokošolskega sistema, osnove komuniciranja, študijske strategije in njihova uporaba, medosebno komuniciranje, spretnosti usmerjanja in svetovanja, uporaba študijskih strategij, upravljanje s časom, osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja na druge.

Metode dela:

Predstavitve, predavanja, delavnice, reševanje nalog.

Gradiva

 1. http://www.fe.uni-lj.si/solarji_in_dijaki/tekmovanje_v_znanju_tehnologij/bilteni_tekmovanj/
 2. http://www.fe.uni-lj.si/solarji_in_dijaki/poletni_tabor_inovativnih_tehnologij/o_poletnem_taboru/
 3. http://www.fe.uni-lj.si/solarji_in_dijaki/dogodki_za_solarje_in_dijake/Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 0 letnik - stopnja - Obštudijska dejavnost