Izbirni predmet športna vzgoja

Izbirajo študenti 2. letnika  

VSŠ – APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA  5 ECTS

Vadba poteka v športni dvorani v Rožni dolini, bazenu Tivoli in naravi.

Urnik velja od 12. 10. 2020 do 31. 5. 2021

ponedeljek

 

18:00 badminton

20:00 plavanje

torek

19:30 funkcionalna vadba

 

 

sreda

 

 

 

četrtek

 

 

19:30 namizni tenis

petek

aktivnosti v naravi

 

 

sobota

aktivnosti v naravi

 

 

 

Oprema: čista športna obutev in oblačila, kopalke, plavalna očala, opremo za aktivnosti v naravi, plastenka z vodo.

60 kontaktnih ur izbirnega športnega programa: badminton, namizni tenis, funkcionalna vadba, plavanje in (aktivnosti v naravi – smučanje, gorniški izleti, tek, kolesarski izleti, tečaji – tenis, tek na smučeh ), 10 ur predavanj in 5 ur seminarja.

 

Cilji: Cilj predmeta so skozi organizirano in načrtno vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na Univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.

Znanje in razumevanje: Razumevanje temeljnih pojmov in teorij delovanja človekovega gibalnega, srčnožilnega in dihalnega sistema ter njegovih patologij. Oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora, poznavanje teorije aktivnega počitka in metod za regeneracijo telesa, poznavanje zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže. Izpopolnitev znanja izbranih športnih zvrsti, osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki omogočajo kvaliteto življenja.

Uporaba: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem.

Informacije na spletni učilnici https://e.fe.uni-lj.si/.