1. stopnja UN

AJPES – vabilo študentom

06.05.2020

Ajpes

 

Kot bodoče iskalce praktičnega usposabljanja, počitniškega dela ali zaposlitve AJPES vabi študente Fakultete za elektrotehniko, da se pridružite in soustvarjate nove načine dela ter pridobite delovne izkušnje tudi pri izvajanju procesov zagotavljanja informacijske podpore, kjer se lahko seznanite z novo tehnologijo, naravo in vsebino dela AJPES v praksi. AJPES nudi uporabnikom javne storitve z napredno informacijsko rešitvijo z visoko stopnjo razpoložljivosti ter kibernetske varnosti. AJPES aktivno sodeluje pri odpravi administrativnih ovir ter izvaja storitve s kompetentnimi in motiviranimi kadri v zdravem delovnem okolju.

S pomočjo mentorjev Službe za informacijsko tehnologijo je študentom zagotovljena strokovna pomoč pri pripravi predlogov seminarskih ali diplomskih nalog s področja AJPES ter nadaljevanje možnosti za razvijanje znanja in sposobnosti študentov za razvoj trajnostnih rešitev.

Obseg aktivnosti v AJPES študentov ne bo oviral v izpolnjevanju rednih študijskih obveznosti, za študente bo pripravljen in izveden interni program usposabljanja v okviru AJPES, zagotovljena bo tudi možnost sodelovanja na dogodkih AJPES ipd. Študentje bodo vključeni v aktivno delovno okolje, s čimer bodo lahko izboljšali uporabne kompetence na področju informatike.

Prijavnico pošljite na naslov gp@ajpes.si do 15. 6. 2020 (prijavnica naj vključuje tudi kratek opis aktivnosti za motivacijo študenta za podjetniške in druge obštudijske dejavnosti ter motivacijo za sodelovanje v AJPES). Strokovne službe bodo pred odločitvijo o možnosti sodelovanja v AJPES s kandidati opravile razgovor.

Več informacij o AJPES.