Pravilniki in navodila

Študijski red UL

Izpitni pravilnik

Pravilnik o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju

Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL

Pravilnik o ukrepih proti nasilju nadlegovanju in trpinčenju

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani

Pravila varnega dela v laboratorijih

Splošni in drugi pravilniki o delovanju Fakultete za elektrotehniko

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebin

Sklep za uravnavanje števila študentov po smereh in izbirnih predmetih/modulih

Etični kodeks diplomantov UL FE

 

PRAVILNIKI O DOKTORSKEM ŠTUDIJU

Pravila o doktorskih disertacijah UL FE - velja samo za teme doktorskih disertacij, ki so bile prijavljene pred 14. 10. 2017

Pravila o doktorskih disertacijah UL FE - velja od 1. 10. 2018 z dopolnitvami 6. 6. 2019

Pravilniki o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani

Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav na III. stopnji

Pravila in usmeritve za sestavljanje doktorske disertacije iz izvirnih znanstvenih člankov – UL FE

 

NAVODILA

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

Navodila za oddajo poročila o praktičnem usposabljanju

Navodila za opravljanje predmetov vnaprej

Navodila za uporabo Študijskega informacijskega sistema

Navodila za nosečnice in mlade matere

Predloge za izdelavo zaključnega dela

Navodila za digitalni podpis vpisnega lista