Pravilniki in navodila

Študijski red UL

Izpitni pravilnik

Pravilnik o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju

Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani

Pravila varnega dela v laboratorijih

Splošni in drugi pravilniki o delovanju Fakultete za elektrotehniko

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebin

Sklep za uravnavanje števila študentov po smereh in izbirnih predmetih/modulih

Etični kodeks diplomantov UL FE

 

PRAVILNIKI O DOKTORSKEM ŠTUDIJU

Pravila o doktorskih disertacijah UL FE - velja samo za teme doktorskih disertacij, ki so bile prijavljene pred 14. 10. 2017

Pravila o doktorskih disertacijah UL FE - velja od 1. 10. 2018 z dopolnitvami 6. 6. 2019

Pravilniki o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani

Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav na III. stopnji

Pravila in usmeritve za sestavljanje doktorske disertacije iz izvirnih znanstvenih člankov – UL FE

 

NAVODILA

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

Navodila za oddajo poročila o praktičnem usposabljanju

Navodila za opravljanje predmetov vnaprej

Navodila za uporabo Študijskega informacijskega sistema

Navodila za nosečnice in mlade matere

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela

Navodila za digitalni podpis vpisnega lista