Študijski koledar

V skladu s predlogom Senata Univerze v Ljubljani se organizirano vzgojno izobraževalno delo izvaja v študijskem letu, ki se začne 1. oktobra 2020 in konča 30. septembra 2021.

1. semester

študijski koledar zimski 20-21
 

2.semester


študijski koledar poletni 20-21

 

Organizacija izpitnih rokov na I. stopnji

shema organizacija izpitnih rokov

 

Organizacija izpitnih rokov na II. stopnji

shema II. stopnja izpitni roki

 

Študent lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat. 

Opomba: 

Izpitni roki so razporejeni tako, da ima vsak predmet razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.

  • Pri predmetih zimskega semestra študent lahko opravlja izpit enkrat v zimskem izpitnem obdobju (čeprav sta razpisana dva termina), enkrat v junijskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.
  • Pri predmetih poletnega semestra študent lahko opravlja izpit dvakrat v junijskem oz. spomladanskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.

Študijski koledar za študijsko leto Univerze v Ljubljani