Urnik predavanj in vaj

Na povezavi se nahaja dokončni PRILAGOJENI urnik za poletni semester študijskega leta 2020/2021.
 

Po tem urniku se bo izvajal pedagoški proces od vključno ponedeljka 22.02.2021. 

 

Načeloma naj bi predavanja potekala na daljavo, vaje pa na Fakulteti. Zato so predavanja praviloma koncentrirana na dva dneva v tednu, vaje pa na preostale tri dni.
V prvih letnikih dodiplomskih študijskih programov se bodo predavanja izvajala na hibridni način – za del študentov v živo na Fakulteti v predavalnici P01, preostali študenti pa bodo sledili prenosu predavanj od doma v spletni učilnici. Podrobnejša metodologija o delitvi študentov v podskupine za (dvo-, tri-) tedensko izmenjevanje (»kolobarjenje«) med njihovo prisotnostjo na Fakulteti in delom od doma bo tako za študente prvih letnikov kot tudi za vse ostale razdelana na nivoju posameznih letnikov in smeri. Pri izdelavi te metodologije bo nujno intenzivno sodelovanje in uskladitev med izvajalci pedagoškega procesa na posameznih letnikih in smereh; vse bo seveda temeljilo na navodilih NIJZ.
Predavanja v višjih letnikih so umeščena v virtualne predavalnice (kar boste v urniku opazili npr. kot oznako VP23). V nekaterih primerih ni bilo mogoče zagotoviti stroge medsebojne ločitve predavanj in vaj na posamezne dni – v takšnih primerih je med predavanji in vajami zagotovljen dovolj dolg časovni presledek, ki omogoča, da študenti po predavanjih pridejo na Fakulteto ali obratno – da po vajah pridejo do doma, od koder lahko potem sledijo predavanjem na daljavo.

 

Razdelitev v skupine 2020/2021:

1. letnik univerzitetnega programa ELEKTROTEHNIKA in visokošolskega strokovnega programa APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA

2. in 3. letnik univerzitetnega programa ELEKTROTEHNIKA

2. in 3. letnik visokošolskega strokovnega programa APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje MULTIMEDIJA

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje ELEKTROTEHNIKA

 

Skupine za vaje so takšne kot pri običajnem urniku in niso prilagojene posebnemu načinu izvajanja pedagoškega procesa. Razdelitev študentov iz posameznih skupin v podskupine ter njihovo tedensko izmenjavanje med prisotnostjo na Fakulteti in delom od doma bodo na nivoju smeri in letnika uskladili koordinatorji, ki so bili za to nalogo določeni s kateder.

                                             

LEGENDA KRATIC SMERI

AV: avtomatika
EL: elektronika
EM: energetika in mehatronika
TK: telekomunikacije
IKT: informacijsko komunikacijske tehnologije
MM: multimedija
BT: biomedicinska tehnika
EE: elektroenergetika
ME: mehatronika
RO: robotika
ETAP: energetska tehnika in avtomatizacija postrojev
KA: tehniška kakovost

 

POIMENOVANJE SKUPIN je sestavljeno iz:

  • imena programa in letnika (VS-let1, UN1-let1, MAG2-let1, UNMM1-let1...)
  • smeri (EL, ETAP, KA...)
  • vrste skupine (P: različne skupine predavanj, A: avditornih vaj, L: laboratorijskih vaj)
  • imena skupine (sk1a, sk5c...)

POIMENOVANJE PREDAVALNIC/LABORATORIJEV je sestavljeno iz:

  • *številke oziroma imena prostora (P1, P2, LMK1...) +
  • *stavbe in etaže, v kateri se nahaja (A0, A4, B1, CK...), torej: P1-C0, P19-A4, LMK1-A3, itd.
  • z "VP" so označene virtualne predavalnice, prek katerih potekajo predavanja na daljavo

Pri nekaterih smereh za različne predmete velja različna razdelitev v skupine za laboratorijske vaje, glede na velikost skupin (sk1a, sk3b, sk5c...).
Za prikaz celotnega urnika je potrebno v meniju izbrati vse skupine, ki jim pripadate.