Urnik predavanj in vaj

Na spletni strani UL FE se nahaja DOKONČNI urnik za poletni semester študijskega leta 2021/22.
Dokončni urnik velja od ponedeljka, 21. februarja 2022.

 

Razdelitev v skupine 2021/2022:

Univerzitetni program ELEKTROTEHNIKA

Visokošolski strokovni program APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA

Interdisciplinarni univerzitetni program MULTIMEDIJA

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje ELEKTROTEHNIKA

 

Skupine za vaje so takšne kot pri običajnem urniku in niso prilagojene posebnemu načinu izvajanja pedagoškega procesa. Razdelitev študentov iz posameznih skupin v podskupine ter njihovo tedensko izmenjavanje med prisotnostjo na Fakulteti in delom od doma bodo na nivoju smeri in letnika uskladili koordinatorji, ki so bili za to nalogo določeni s kateder.

                                             

LEGENDA KRATIC SMERI

AV: avtomatika
EL: elektronika
EM: energetika in mehatronika
TK: telekomunikacije
IKT: informacijsko komunikacijske tehnologije
MM: multimedija
BT: biomedicinska tehnika
EE: elektroenergetika
ME: mehatronika
RO: robotika
ETAP: energetska tehnika in avtomatizacija postrojev
KA: tehniška kakovost

 

POIMENOVANJE SKUPIN je sestavljeno iz:

  • imena programa in letnika (VS-let1, UN1-let1, MAG2-let1, UNMM1-let1...)
  • smeri (EL, ETAP, KA...)
  • vrste skupine (P: različne skupine predavanj, A: avditornih vaj, L: laboratorijskih vaj)
  • imena skupine (sk1a, sk5c...)

POIMENOVANJE PREDAVALNIC/LABORATORIJEV je sestavljeno iz:

  • *številke oziroma imena prostora (P1, P2, LMK1...) +
  • *stavbe in etaže, v kateri se nahaja (A0, A4, B1, CK...), torej: P1-C0, P19-A4, LMK1-A3, itd.
  • z "VP" so označene virtualne predavalnice, prek katerih potekajo predavanja na daljavo

Pri nekaterih smereh za različne predmete velja različna razdelitev v skupine za laboratorijske vaje, glede na velikost skupin (sk1a, sk3b, sk5c...).
Za prikaz celotnega urnika je potrebno v meniju izbrati vse skupine, ki jim pripadate.