Vpis v 1. letnike

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021

Informativni dan za podiplomske študijske programe 2. in 3. bolonjske stopnje bo potekal na Fakulteti za elektrotehniko v sredo, 20. maja 2020, od 13. ure dalje, preko virtualne spletne učilnice e.fe+. Več informacij o dogodku najdete tu.

 

Vpis v 1. letnik študijskih programov druge stopnje

Rok za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje je do 21. avgust 2020.

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Izpolnjeno prijavo natisnite in podpišite ter jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naslov (Fakulteta za elektrotehniko UL,Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo. Upoštevali bomo tudi na ta dan priporočeno oddane poštne pošiljke.  

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija.

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest za vpis na magistrski študij 2. stopnje Elektrotehnika (razpisanih je 115 mest), kandidati opravljajo izbirni izpit.

K natisnjeni in podpisani prijavi iz sistema eVŠ je potrebno priložiti:

1.  fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin (za kandidate z drugih fakultet)

  • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 21. 8. 2020, v prijavi navedejo predviden datum zaključka študija (študij mora biti zaključen najkasneje do 18. 9. 2020)
  • če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
  • če je diploma pridobljena v tujini, kandidati čim prej in najkasneje do 21. 8. 2020, skupaj s prijavo, fakulteti pošljejo dokumente za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe. https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/

Obvestilo o izpitu bodo prejeli kandidati, ki bodo do 21. 8. 2020 oddali prijavo za vpis v sistemu eVŠ in bodo v predpisanem roku poslali na naslov fakultete podpisano natisnjeno prijavo.

Izbirni izpit bo 4. septembra 2020, ob 12. uri na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25. 

Stari rešeni izbirni izpiti

Značilnosti izbirnega izpita so:

  • način ocenjevanja bo letos nekoliko spremenjen:  za pravilen odgovor se prizna 1 točka, za nepravilen odgovor se odbije 1 točka, za neodgovarjanje se odbije ½ točke,
  • izbirni izpit bo zasnovan kot preizkus inženirske inteligence, ki poleg elektrotehnikom daje možnosti tudi drugim diplomantom prve stopnje drugih sorodnih programov,
  • področja izpitnih vprašanj bodo zato uravnotežena. Polovica vprašanj bo s področij elektrotehnike in fizike, druga polovica vprašanj pa s področij matematike, računalništva in logike.  
  • preverjamo osnovno razumevanje vsebin (poudarek je na splošnih vsebinah in vsebinah prvih dveh letnikov),
  • uporaba računal ni dovoljena.

Vpisali se bodo lahko kandidati, ki bodo izbrani na izbirnem izpitu in bodo do 18. 09. 2020 izpolnili vpisne pogoje (zaključili študij na 1. stopnji).