Vpis v 1. letnike

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024

Razpis za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje je odprt od 23. marca do 18. avgusta 2023. Prijavo oddate prek portala EVŠ.

 

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija, ki pa ga morate zaključiti najkasneje do 15. septembra 2023!

 

Razpisanih je 115 mest za državljane članic EU, 13 mest za državljane nečlanic EU ter 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva.

 

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest za vpis na magistrski študij 2. stopnje Elektrotehnika, kandidati opravljajo izbirni izpit. Vabilo na izbirni izpit bodo prejeli le kandidati, ki bodo do 18. 8. 2023 oddali prijavo za vpis v sistemu eVŠ. Stari rešeni izbirni izpiti

 

Izbirni izpit bo letos potekal v petek, 1. septembra 2023, ob 12. uri, na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

 

Značilnosti izbirnega izpita so:

  • način ocenjevanja je naslednji: kandidat ima na začetku 30 točk, vsak pravilen odgovor je vreden 3 točke, za nepravilen odgovor se kandidatu 1 točka odšteje, za neodgovorjeno vprašanje se točk ne dodeli. 
  • ​izbirni izpit bo zasnovan kot preizkus inženirske inteligence, ki poleg elektrotehnikom daje možnosti tudi drugim diplomantom prve stopnje drugih sorodnih programov,
  • področja izpitnih vprašanj bodo zato uravnotežena. Polovica vprašanj bo s področij elektrotehnike in fizike, druga polovica vprašanj pa s področij matematike, računalništva in logike.  
  • preverjamo osnovno razumevanje vsebin (poudarek je na splošnih vsebinah in vsebinah prvih dveh letnikov),
  • uporaba računal ni dovoljena.

 

Datumi za vpis

Navodila za vpis v prvi letnik MAG

Datumi za vpis

Navodila za vpis v prvi letnik MAG