Vpis v 1. letnike

Objavljen je Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023

 

Rok za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje je do 19. avgust 2022.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija.

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest za vpis na magistrski študij 2. stopnje Elektrotehnika (razpisanih je 115 mest), kandidati opravljajo izbirni izpit.

Obvestilo o izpitu bodo prejeli kandidati, ki bodo do 19. 8. 2022 oddali prijavo za vpis v sistemu eVŠ.

Stari rešeni izbirni izpiti

Izbirni izpit bo letos potekal v petek, 2. septembra 2022, ob 12. uri, na Fakulteti za elektrotehniko.

Značilnosti izbirnega izpita so:

  • način ocenjevanja je naslednji: kandidat ima na začetku 30 točk, vsak pravilen odgovor je vreden 3 točke, za nepravilen odgovor se kandidatu 1 točka odšteje, za neodgovorjeno vprašanje se točk ne dodeli. 
  • ​izbirni izpit bo zasnovan kot preizkus inženirske inteligence, ki poleg elektrotehnikom daje možnosti tudi drugim diplomantom prve stopnje drugih sorodnih programov,
  • področja izpitnih vprašanj bodo zato uravnotežena. Polovica vprašanj bo s področij elektrotehnike in fizike, druga polovica vprašanj pa s področij matematike, računalništva in logike.  
  • preverjamo osnovno razumevanje vsebin (poudarek je na splošnih vsebinah in vsebinah prvih dveh letnikov),
  • uporaba računal ni dovoljena.

 

Datumi za vpis

Navodila za vpis v prvi letnik MAG