Vpis v višje letnike - Elektrotehnika

VPIS V VIŠJE LETNIKE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV DRUGE STOPNJE FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Vpis v študijsko leto 2021/2022 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

VPIS V VIŠJI LETNIK poteka od 09. 08. 2021 do 15. 09. 2021. 

Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

POGOJI za napredovanje v višji letnik na drugi stopnji so opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 54 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.

VPIS ZA PONAVLJANJE LETNIKA poteka od 01. do 15. 09. 2021

Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

POGOJI za ponovni vpis v isti letnik na prvi stopnji:

 • opravljena vsaj polovica obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS).
 • Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.
 • Statut UL ne dopušča ponavljanja iz upravičenih razlogov – ponavljate lahko torej samo, če izpolnjujete pogoje.

VPIS V DODATNO LETO poteka od 09. 08. 2021 do 15. 09. 2021. 

Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

PRAVICO do vpisa v dodatno leto imajo študenti, ki:

 • še niso ponavljali,
 • niso menjali študijskega programa ali smeri.
Vpis v dodatno leto poteka enako kot v višji letnik, v predmetniku pa se vam bodo izpisale samo še manjkajoče obveznosti.

VPIS/PODALJŠANJE STATUSA IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Vlogo in dokazila o upravičenih razlogih pošljete Študentski pisarni priporočeno do 01. 09. 2021. Do vloge dostopate tu.

POGOJI za obravnavo vloge:

 • oddana vloga za uveljavljanje upravičenih razlogov z ustreznimi dokazili.
 • Opravljenih vsaj 40 KT obveznosti tekočega leta.
 • Izkazovanje upravičenih razlogov z naslova:
  • materinstva, očetovstva,
  • daljše bolezni študenta,
  • izjemnih družinskih in socialnih okoliščin,
  • priznanega statusa osebe s posebnimi potrebami,
  • aktivnega sodelovanja na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
  • aktivnega sodelovanja v organih univerze.

Sklep o odločitvi komisije boste prejeli v Studis do 10. 09. 2021. Študenti s pozitivno rešenimi vlogami se morate vpisati do 15. 09. 2021.

VPIS V VIŠJI LETNIK PO SKLEPU ŠTUDIJSKE KOMISIJE

Vlogo oddate v Študentsko pisarno do 09. 09. 2021. Do vloge dostopate tu.

POGOJI za napredovanje po sklepu Študijske komisije na osnovi vloge brez dokazil o upravičenih razlogih skladno s sklepom ŠK, 14. 06. 2021:

Študentom programov UN Elektrotehnika in Multimedija, VS Aplikativna elektrotehnika ter magistrskega programa Elektrotehnika, ki jim do 60 kreditnih točk manjkata dva izpita tekočega letnika, omogoči napredovanje v višji letnik.

Sklep o odločitvi komisije boste prejeli v Studis do 20. 09. 2021.

PAVZIRANJE/OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI BREZ STATUSA

Vpis poteka prek Studis od 27. 09. 2021 do 01. 10. 2021.

Če dostopa do Studisa nimate več, izpolnite vlogo in jo pošljite na . Do vloge dostopate tu.

 1. Predmete, pri katerih boste opravljali samo izpit, izberete preko povezave za vpis v status pavzerja. Ta vam omogoča opravljanje zaostalih obveznosti.
 2. Če pri predmetih še niste opravili obveznih laboratorijskih vaj, morate za vključitev k vajam pridobiti soglasje učitelja. 

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIM STATUSOM

Za pridobitev statusa, morate Študentski pisarni oddati vlogo z dokazili za vsako študijsko leto!
Vlogo in dodatne informacije o statusu boste našli tu.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami,  ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM

1. Zgoraj preverite pogoje pod katerimi se boste vpisovali.

2. Preverite, ali imate v elektronskem indeksu vpisne vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, ker se potrdila plačajo). Če ugotovite, da kakšne ocene nimate vpisane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

3. Vstopite v vašo osebno stran v STUDIS-u in kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis«.

4. Nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.

5. Podajte potrebna soglasja k uporabi osebnih podatkov in kliknite na povezavo »Nadaljuj«.

6. Izberite izbirne predmete in module:

a.) Dobro premislite, katere izbirne predmete boste izbrali. Menjava predmetov ali smeri po vpisu ni več možna!!

b.) Izbrane predmete poiščite med ponujenimi v skladu s pravili v vašem študijskem   programu in jih dodajte v predmetnik. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«.

c.) Izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani FE.

d.) Če želite uveljavljati splošni izbirni predmet z druge fakultete:

 • Na spletni strani FE poiščite predstavitveni zbornik vašega študijskega programa in preverite, katere izbirne predmete lahko uveljavljate in zamenjate z zunanjimi predmeti.
 • Za predmetnik izberete Zunanji izbirni predmet s šifro 64000.
 • Najkasneje do 06. 10. 2021 v Študentsko pisarno oddajte vlogo za izbiro zunanjega predmeta. Oddati morate izpolnjeno in tudi s strani druge članice potrjeno vlogo!

7. Ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«.

8. Preverite vse podatke in najkasneje do 15. 9. 2021 potrdite vpisni list.

9. Za zaključek vpisa boste morali poravnati še vpisnino, ki znaša 24,00€:

 • UPN nalog boste prejeli na študentski mail, ko v Študentski pisarni potrdimo vaš vpis. 
 • Potrdilo o plačilu vpisnine pošljete po elektronski pošti vpis@fe.uni-lj.si

10. NOVO! Po vpisu si boste po novem lahko iz Studisa sami natisnili potrdilo o vpisu.

Nove nalepke za študentske izkaznice boste prejeli v zadnjem tednu septembra podobno kot lani. Točne informacije boste prejeli prek Studisa.

 

Po 15. 9. 2021 je vpis možen samo po sklepu komisije.