Vpis v višje letnike - Uporabna statistika

VPIS V VIŠJE LETNIKE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE UPORABNA STATISTIKA

Vpis v študijsko leto 2023/2024 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 1. 07. 2023 do 15. 09. 2023. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

 

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik študija je pridobljenih 45 KT pri obveznih predmetih 1. letnika. V skladu s Statuta UL se lahko študent izjemoma vpiše v višji letnik tudi kadar ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik. 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Pogoji za ponovni vpis

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk ECTS. Skladno s Statutom UL študent zadnjega letnika (tj. 2. letnika) ne more ponavljati.