Vpis v 1. letnike

Vpis 2020/2021

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2020/2021 je objavljen na spletni strani UL, dostopna je tudi prijava preko portala eVŠ.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je stopil v veljavo 31. 5. 2020, objavljamo (dne 8. 6. 2020) spremembe skupnega dela Razpisa za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/2021 v naslednjih točkah:

a) Prijava za vpis,

b) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju,

i) Informativni dnevi

ter v delu Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa pri posameznih študijskih programih.

64. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) določa, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/2021 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, tudi po prenehanju epidemije. Kandidati lahko tako zahtevana dokazila posredujejo tudi po običajni elektronski poti na elektronske naslove, navedene v razpisu za vpis, visokošolski zavod pa je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo na razpis za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Podrobnejše informacije kandidati dobijo na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih programih.

 

Navodila za vpis na doktorski študij Elektrotehnika. 

Kandidati, ki ste bili vpisani na dodiplomskem študiju FE, uporabite dosedanjo digitalno identiteto. Če podatka o uporabniškem imenu oz. digitalni identiteti ne veste, ga pridobite na naslovu , če pa ste pozabili le geslo, si ga pridobite na naslovu https://id.uni-lj.si/.

 

Vpis v prvi letnik v celoti poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema.

1. Za vpis sledite naslednjim korakom:

V sistem se prijavite z digitalno identiteto UL-ID, najkasneje do 28. 9. 2019.  
Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis«, kjer boste dopolnili oziroma vnesli svoje osebne podatke.
Prosimo vas, da izpolnite vsa polja v vpisnem listu, tudi tista, ki niso obvezna. Nekateri podatki so že izpolnjeni, spremenite jih lahko le tam, kjer sistem to omogoča. Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so dostopna znotraj sistema pri izpolnjevanju vpisnega obrazca. Nekaj opozoril:

Elektronska pošta za obveščanje je skladna z vašo digitalno identiteto in je  v vpisnem listu izpolnjena ter je ne morete spreminjati. Na ta naslov boste v prihodnje prejemali vsa pomembna obvestila in račune fakultete.  
Zaradi plačila zavarovanja v posebnih primerih potrebujemo vašo davčno številko, zato prosimo, da jo vpišete. Podatek varujemo skladno z zahtevami.
Vpis mobilne številke je neobvezen podatek, vendar vas prosimo, da številko vnesete zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja.  
Pri izpolnitvi najvišje dosežene predhodne izobrazbe si pomagajte z Navodili za izpolnitev vpisnega lista.

Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list kliknite na gumb »Nadaljuj«. Vneseni podatki se vam bodo izpisali na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se vam bo pokazal predmetnik 1. letnika. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in se po potrebi vrnite na predhodno stran ter jih popravite. Predogled lahko natisnete.

Vpisni list vam mora podpisati tudi mentor, zato se o vpisu izbirnih predmetov posvetujte z njim pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista. Predpisane obveznosti predmetnika se vam izpišejo same, iz nabora pa izberete 4 izbirne predmete. Ko predmetnik obsega v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru, da želite uveljavljati zunanje izbirne predmete, morate v Študentski pisarni oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta. Vloga je objavljena na spletni strani FE.  Po izboru predmetnika se vam bo vpisni list izpisal na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika v katerega se vpisujete. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in  izberite gumb Potrdi.
Vpisni list natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite, podpiše pa ga tudi mentor. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem letu ne bo veljaven! V kolikor opazite, da je na izpisanem vpisnem listu napaka (bodisi zaradi vašega vnosa ali napake pri pripravi vpisnega lista), napako popravite na natisnjenem izvodu vpisnega lista ter se poleg popravka podpišite. Popravki bodo vneseni v Študentski pisarni FE ob prejemu vpisnega lista.

Pogodbo o izobraževanju, boste prejeli v referatu. Prvi obrok šolnine plačate skupaj z vpisnino. Račun o plačilu pa vam bo izstavilo računovodstvo FE na vaš naslov. V primeru, da vam stroške šolnine povrne podjetje, prosim sporočite, da vam pripravimo Pogodbo o pristopu k dolgu (če vam podjetje poleg šolnine plača tudi vpisnino je to potrebno to posebej navesti). Druge dopolnitve pogodbe (mladi raziskovalci - MR, vpis z magisterijem znanosti) se bodo reševale z aneksi.

Najkasneje do 28. 9. 2019 nam v kuverti na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, posredujte izpolnjene naslednje dokumente:

 

*Univerzalni plačilni nalog izpolnite po vzorcu, ki se vam izpiše ob zaključku izpolnjevanja vpisnega lista in natančno upoštevajte navedeno referenco. Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden. Račun o plačani vpisnini boste prejeli po potrjenem vpisu na elektronsko pošto.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom pri vpisnem listu.   

Opozorilo: Rok za vpis je določen. V primeru, da do 28. 9. 2019 ne prejmemo pravilno izpolnjenega vpisnega lista, vpis ne bo več mogoč.

Vpis lahko opravite brez digitalnega potrdila. Prosim pa vas, da si za nadaljnje vstopanje v informacijski sistem obvezno pridobite digitalno potrdilo, izdano s strani pooblaščenega overovatelja (SIGEN-CA, POŠTA®CA, NLB).