Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana

Strokovni sodelavec VII/2 (III) - m/ž

Datum objave: 21.01.2021

Upravna enota delovnega mesta: LJUBLJANA

Opis del in nalog:
VODI AŽUREN SEZNAM PROCESNE OPREME NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH ZTM; VODI AŽUREN SEZNAM MERILNE OPREME NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH ZTM; SKRBI ZA REDNO IZVAJANJE KALIBRACIJ MERILNE OPREME NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH ZTM; VODI SEZNAM KALIBRACIJSKIH LABORATORIJEV, KI IZVAJAJO KALIBRACIJE IN OVERJANJA; VODI SEZNAM POOBLAŠČENIH SERVISERJEV PROCESNE IN MERILNE OPREME; IZVAJA ENOSTAVNE KALIBRACIJE MERILNE OPREME; SODELUJE PRI UREJANJU MAPE OPREME; SODELUJE PRI KVALIFIKACIJAH OPREME; SODELUJE PRI IZDELAVI POSTOPKA ZA RAVNANJE Z OPREMO; SODELUJE PRI KALIBRACIJI OPREME IN OVERJANJU HLADILNIH KOMOR; PRIPRAVLJA LETNA POROČILA O KALIBRACIJAH IN OVERITVAH PROCESNE IN MERILNE OPREME; PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH NALOG IZ SISTEMA KAKOVOSTI SODELUJE Z ORGANIZACIJSKIMI <BR />ENOTAMI ZTM PREKO ZASTOPNIKOV ZA KAKOVOST; KOT NOTRANJI PRESOJEVALEC IZVAJA NOTRANJE PRESOJE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI; SODELUJE PRI PRIPRAVAH NA ZUNANJE PRESOJE/INŠPEKCIJSKE PREGLEDE; IZVAJA DRUGE NALOGE IN DELA PO NAVODILIH VODJE SLUŽBE VODENJA SISTEMA KAKOVOSTI, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI JAVNEGA USLUŽBENCA, KI IZVAJA DELA IN NALOGE OPREDELJENEGA OPISA.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Elektrotehnika in energetika

Znanje jezikov:

  • angleški jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
  • slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja:

  • urejevalniki besedil - osnovno
  • delo s preglednicami - osnovno
  • delo z bazami podatkov - osnovno

Drugi pogoji:
Poznavanje standardov serije ISO 9000,poznavanje zakonodaje s področja merilne opreme ter standardov ISO s področja merilne opreme,delo pri nizkih in visokih temperaturah, doslednost, natančnost, zanesljivost,<br />toleranten in prijazen odnos do sodelavcev, delo v timu.

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Poskusno delo: 4 mes.

Način prijave kandidata:

  • kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
  • kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:

APOLONIJA URAN, telefon: 01 5438 139, e-naslov: 
Naslov: Šlajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Več informacij