Etični kodeks diplomantov UL FE​

Etični kodeks diplomantov Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Diplomanti Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se, kot inženirji, zavedamo pomembnosti tehniškega znanja, ki smo ga osvojili v času študija, in vpliva tehnike na kakovost življenja v sodobni družbi, zato sprejemamo osebno odgovornost za svojo stroko in dobrobit skupnosti ter se po etičnih in profesionalnih načelih obvezujemo, da:

 

  1. bomo odgovorno sprejemali strokovne odločitve v prid varnosti, zdravju in blaginji ljudi ter zavračali vse odločitve, ki bi lahko škodovale ali spravljale v nevarnost ljudi ali okolje;
  2. bomo pošteni in realni v navajanju strokovnih trditev ali ocen, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih;
  3. bomo izpopolnjevali znanja iz tehnike, njeno razumevanje, uporabo in potencialne posledice njene uporabe;
  4. bomo izvajali tehnološke naloge le v primeru, če bomo imeli za to potrebna znanja in izkušnje;
  5. bomo sprejemali in/ali izražali konstruktivno kritiko tehničnega dela, priznali in popravili napake ter ustrezno navajali prispevke drugih;
  6. bomo kolegom in sodelavcem pomagali pri njihovem profesionalnem razvoju in jih spodbujali pri sledenju temu etičnemu kodeksu.