Laboratorij za energetske strategije

Laboratorij za energetske strategije (LEST) deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko. Raziskovalne in izobraževalne dejavnosti skupine zajemajo predvsem načrtovanje in proizvodnjo električne energije, kot tudi oblikovanje energetske politike in ekonomiko trgov z električno energijo. Poleg osnovnih raziskav se LEST ukvarja tudi z razvojem inteligentnih algoritmov za reševanje problemov v industriji. Raziskave so usmerjene predvsem v optimiranje obratovalnih režimov hidro-termalnih sistemov, napovedovanje razpoložljivosti obnovljivih virov energije, in ukrepe ob odpiranju trga z električno energijo s poudarkom na simulaciji trgov z električno energijo, strategijah nastopa na trgu, načrtovanjem proizvodnje in napovedovanjem porabe oziroma cen na trgu. V Laboratoriju za energetske strategije skušamo na te izzive odgovoriti s kombinacijo teoretičnih znanj, ki jih kot znanstvena ustanova posedujemo ter praktičnih izkušenj, ki jih nabiramo ob številnih projektih iz gospodarstva. Člani LEST-a so sodelovali pri projektih načrtovanja in izvedbe deregulacije Slovenskega elektroenergetskega sistema. Nekatere izkušnje iz tega procesa so bile že uspešno prenešene na države iz področja zahodnega Balkana.

spletna stran:

http://lest.fe.uni-lj.si/

člani:

as. - raz. dr. Gašper Artač univ. dipl. inž. el.
Maruša Benkič MSc, Kraljevina Nizozemska, tel.: 8222
Chloé Julie Caroline Fournely , soba A308, tel.: 8222
izr. prof. dr. Andrej Ferdo Gubina univ. dipl. inž. el., soba AZ106-KAB , tel.: 8830
Marjana Harej mag. posl. ved, soba AZ106-KAB, tel.: 8222
Jan Jeriha mag. inž. el., tel.: 8222
Edin Lakić univ. dipl. inž. el., soba A308C, tel.: 8222
as. - raz. dr. Tomi Medved univ. dipl. inž. el., tel.: 8222
Matej Pečjak mag. inž. el.
Jernej Zupančič mag. inž. el., tel.: 8222