Dekan

Gregor DolinarProf. dr. Gregor Dolinar

Dr. Gregor Dolinar je redni profesor matematike na Fakulteti za elektrotehniko in od leta 2017 dekan fakultete. Diplomiral je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani leta 1994, tu študij nadaljeval in doktoriral leta 2000, leto pred tem pa zagovarjal še diplomo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Že leta 1994 se je zaposlil kot asistent na Fakulteti za elektrotehniko, bil leta 2001 izvoljen v naziv docenta, leta 2006 v naziv izrednega profesorja in leta 2011 v naziv rednega profesorja za matematiko. Od leta 2000 raziskuje tudi na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Gostoval je na več tujih univerzah: Univerzi v Debrecenu na Madžarskem, Tehnološki univerzi v Taiyuanu na Kitajskem, Moskovski državni univerzi Lomonosova v Rusiji, Univerzi v Nišu v Srbiji, švicarski Državni tehniški visoki šoli v Zürichu in Univerzi v Ankari, Turčija.

Od leta 2006 je vodja Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko na Fakulteti za elektrotehniko, s katerim je izpeljal več evropskih projektov in uporabnih projektov z zasebnim sektorjem. Je predsednik in član več komisij in upravnih odborov, mdr. predsednik Državne predmetne komisije za poklicno maturo za matematiko, član Državne komisije za poklicno maturo, član upravnega odbora Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, tajnik organizacije International Mathematical Olympiad, bil je predsednik mednarodne organizacije Kangourou Sans Frontieres itd.

Za svoja prizadevanja je prejel več nagrad, in sicer leta 2005 priznanje ZOTKS ob 20-letnici državnega tekmovanja iz logike, leta 2007 državno odlikovanje red za zasluge za izjemno uspešno delo pri organizaciji 47. Mednarodne matematične olimpijade, leta 2007 priznanje DMFA Slovenije za prizadevno delo z mladimi ter leta 2010 Vidmarjevo nagrado Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Gregor Dolinar je tudi aktiven član Slovenske gorske reševalne zveze in od leta 2022 tudi njen predsednik.

 

Kontakt