Predstavitev

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.  

Na rednem dodiplomskem študiju se izvajata univerzitetni in visokošolski strokovni študij (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju lahko diplomanti  nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.

fe zadnja stran za brošure stavba  Vhod FE  fe park  Fe avla

Na Fakulteti za elektrotehniko je dodiplomski študij do zdaj zaključilo prek 13.000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1168 magistrov in 749 doktorjev znanosti. Vsako leto se v prvi letnik v vse programe vpiše okrog 500 študentov. V letu 2018 je bolonjski dodiplomski študij dokončalo 232, bolonjski magistrski študij 98 in doktorski študij 19 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. V okviru 32 laboratorijev na Fakulteti se je  v letu 2018 izvajalo 14 raziskovalnih programov in 1 infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 34 raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od tega 24 temeljnih, 8 aplikativnih, 1 ciljni raziskovalni program (CRP) in 1 podoktorski projekt).

Fakulteta sodeluje pri 20 projektih programa OBZORJE 2020 in pri 31 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije, 2 projektih za Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, pri projektu Vključevanje uporabe  informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu in projektu Inovativne in  prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih. Poleg tega sodeluje pri projektu Po kreativni poti do znanja ter izvaja projekte v okviru internacionalizacije Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti je v letu 2018 potekalo 16 bilateralnih projektov, ki so bili izvedeni z raziskovalci iz 9 držav, in okoli 130 tržnih projektov za domača in tuja podjetja.

Na Fakulteti je bilo v letošnjem letu organiziranih 5 konferenc.

Na FE je zaposlenih 114 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 135 znanstvenih delavcev, raziskovalcev, mladih raziskovalcev ter tehničnih in strokovnih delavcev na projektih (89 znanstvenih delavcev in raziskovalcev, 30 mladih raziskovalcev in 16 tehničnih in strokovnih delavcev).

Fe dnevna  knjižnica  Predavalnica 1  MMD