Zaupna oseba

Mreža zaupnih oseb na članicah Univerze v Ljubljani

 

Univerza v Ljubljani želi ustvarjati okolje, v katerem je zagotovljeno spoštovanje dostojanstva vseh oseb. V ta namen je na članicah vzpostavila mrežo zaupnih oseb za varovanje dostojanstva, na katere se lahko obrnejo študenti in zaposleni v primeru nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja.

 

Osnovne naloge zaupne osebe so zagotoviti pomoč in podporo žrtvi, zlasti pa varen prostor za pogovor, seznanitev žrtve z njenimi pravicami, jo informirati o možnostih in postopkih, ji svetovati in pomagati pri nadaljnjih korakih.

 

S sklepom kolegija dekana sta bila dne 30. marca 2021 imenovana zaupnika UL FE:

mag. Tea Urankar

prof. dr. Gregor Geršak