Zgodovina

FE 2018

Temelji visokošolskega študije elektrotehnike na Slovenskem segajo še pred uradno odprtje slovenske univerze; 19. maja 1919 so bili namreč slovesno otvorjeni tehniški visokošolski tečaji. Nastopno predavanje z naslovom Inženir filozof in stroj velikan je imel Milan Vidmar, ki je postal vodilna sila na področju elektrotehnike.

Elektrotehnika je skupaj s strojništvom dobila svoj oddelek na Tehniški fakulteti – tehnika se je tako uveljavila kot pomemben del univerze. Oddelek je vse do druge svetovne vojne kljub pomanjkanju sredstev  uspel izvajati svojo primarno dejavnost – pedagoško delo, zaposleni pa so bili aktivni tudi na znanstveno-raziskovalnem področju.

Med drugo svetovno vojno se je delo na oddelku za elektrotehniko za nekaj časa prekinilo in nadaljevalo po umiritvi razmer.  Študentje so leta 1941 izdelali ilegalni radijski oddajnik Radio Kričač, ki je dobrih pet mesecev oddajal svobodno besedo v Ljubljani.

Jeseni leta 1945 je fakulteta ponovno pričela delovati v polnem teku. Število študentov je iz leta v leto naraščalo, zato je bila leta 1958 dograjena velika predavalnica ob Tržaški cesti v Ljubljani, leta 1964 ob njej sodobna stavba za energetiko ter leta 1972 prizidek k stavbi na Tržaški cesti. S to združitvijo je bila tudi prostorsko poudarjena enotnost elektrotehnike.

Leta 1960 je nastala samostojna Fakulteta za elektrotehniko, ki je kot prva na Univerzi v Ljubljani že leta 1961 začela z razvojem podiplomskega študija na Oddelku za splošno elektrotehniko. Leta 1988 se je Fakulteta preimenovala v Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo in delovala pod tem imenom do leta 1996, ko je bila razdružena v Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za računalništvo in informatiko. Danes je Fakulteta za elektrotehniko redna članica Univerze v Ljubljani z nezanemarljivim prispevkom k razvoju številnih področij, od gospodarstva do vsakdanjika. Sodobnosti si ne moremo več zamišljati brez številnih možnosti, ki nam jih odpirajo inovacije na področju elektrotehnike. Študij le-te bo tako tudi v prihodnje igral pomembno vlogo pri oblikovanju bodočih generacij elektrotehnikov, ki s svojimi dognanji ne bodo prispevali zgolj k razvoju stroke, ampak celotne družbe.

 

Fakulteta za elektrotehniko od začetkov do danes