Asistenti

as. dr. Goran Andonovski, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko
št. sobe: AR207
telefon: 8314
tajnica: 8319
e-pošta: