Izredni profesorji

izr. prof. dr. Alenka Maček-Lebar, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Izredni profesor
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za biokibernetiko
št. sobe: AS303-KAB
telefon: 8770
tajnica: 8221
e-pošta:

kontaktne ure:

po dogovoru (e-pošta)


predmeti:

Meritve in senzorji v biomedicini (E, 2.st)
Merjenje in obdelava biomedicinskih signalov (E, 3.st)
Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini (E, 2.st)