Ostale službe

Dodajte predpono 01 476 k štirimestni interni telefonski številki.

Pomočnik tajnika članice za pravne zadeve

priimek soba telefon
Maša Bahovec8105

Tajnik fakultete

priimek soba telefon
mag. Tea Urankar8211

Vodja službe za vpis in študijske zadeve

priimek soba telefon
Barbara BaragaAN012B-VD8428

Tajnice kateder

priimek soba telefon
Marija Cvetanovska8221

Strokovne delavke študijskega sektorja

priimek soba telefon
Katarina Erjavec DrešarAN012C-ŠTU8209
Nina Gorenec RebernikAN012C-ŠTU8338

Vodja službe za komuniciranje

priimek soba telefon
dr. Nina Gržinič FrelihCR109/18114

Tajnice kateder

priimek soba telefon
Polona KaplarAN1148413

Vodja finančno računovodskega sektorja

priimek soba telefon
Aleš KolenkoAN014E-VOD8206

Strokovne delavke študijskega sektorja

priimek soba telefon
Tatjana Lušina AN012C-ŠTU 8213

Tajnice kateder

priimek soba telefon
Damjana MarinčDN1128284

Strokovna delavka za kadrovske zadeve

priimek soba telefon
Polona Pangos AN011A/1 8422

Strokovne delavke študijskega sektorja

priimek soba telefon
Tanja PetekAN012C-STU8460

Samostojna strokovna delavka za varnost pri delu in požarno varnost

priimek soba telefon
Matijana Slabe MarinčCR0108744

Tajnice kateder

priimek soba telefon
Irena Suhadolc8126

Strokovna delavka v tajništvu vodstva

priimek soba telefon
Nataša SušaAN009A/1-DEK8201

Pomočnik tajnika za kadrovske zadeve

priimek soba telefon
Vera Wabra LekšeAN010-KAD 8427

Tajnice kateder

priimek soba telefon
Olga Zakrajšek BN202-PKA 8319

Vodja raziskovalnega sektorja

priimek soba telefon
Petra KoželjDN007B-RAZ8249

Strokovne delavke/delavci v finančno računovodskem sektorju

priimek soba telefon
Ines BaumanAN014B/1-0D8295
Mojca BožičCR1078861
Špela HrenA013 Računovodstvo8776
Mojca IzlakarAN014D-BL8205
Karmen KosAN014B/1-0D8757
Marija Kutnar8204
Erna NovakA013 Računovodstvo8481

Tajnica vodstva

priimek soba telefon
Martina AbsecAN009A/1-DEK 8211

Samostojna strokovna delavka v kadrovski službi

priimek soba telefon
Jana LavričAN0108402

Vodja knjižnice

priimek soba telefon
mag. Zdenka Oven AN007D-VOD 8416,8215

Bibliotekar

priimek soba telefon
Marjeta RovšekAN007B/1-SKL18294

Strokovni delavki v knjižnici

priimek soba telefon
Irma Čuk GorečanAN007A/1-KNJ 8215
Mojca PerdihAN007A/1-KNJ 8215

Strokovni delavec v službi za komuniciranje

priimek soba telefon
Edin KojićCR109/18128
Vesna ParadižCR109/18228

Samostojne strokovne delavke in delavci v raziskovalnem sektorju

priimek soba telefon
Edita BašićDN007A/1-RAZ8256
Saša Cvetanović ČeponDN007A/1-RAZ8359
Staš IvancDN008C8160
dr. Urška Stražišar8247
Uršula Svetek8246
Elizabeta TrobecDN007A/1-RAZ8457

Predstojnik organizacijske enote

priimek soba telefon
mag. Rok Žurbi8150

Strokovni delavec v založbi

priimek soba telefon
Jošt Marinko AN002B-ZAL 8383

Vratar-telefonist

priimek soba telefon
Nataša Kolar AN003-REC 8411
Janja VogrinAN003-REC8411

Vodja vzdrževanja

priimek soba telefon
Tomaž PlestenjakAN006-TVS8405

Elektrikar-vzdrževalec

priimek soba telefon
Franci Oblak DNK13-DEL8273

Hišnik

priimek soba telefon
Aleš VogrinDNK13-DEL8468

Čistilka

priimek soba telefon
Dževida BilićDNK06/1-ČIS8756
Esma BošnjakDNK06/1-ČIS8756
Jagoda Čanačević DNK06/1-ČIS8756
Hazima DurakovićDNK06/1-ČIS8756
Munira DurakovićDNK06/1-ČIS8756
Danica ErjavecDNK06/1-ČIS8756
Fatime JukićDNK06/1-ČIS8756
Cirila KožuhDNK06/1-ČIS8756
Kristina MalovrhDNK06/1-ČIS8756
Francka MesecDNK06/1-ČIS8756
Senada SalkanovićDNK06/1-ČIS8756
Simona TominecDNK06/1-ČIS8756
Asmira TopčagićDNK06/1-ČIS8756
Andreja Umek DNK06/1-ČIS8756

Vodja IKT sektorja

priimek soba telefon
Matej Jerman8499