Ostale službe

Erna Novak

delovno mesto: Strokovni delavec VII/1
služba: Računovodsko finančna služba
št. sobe: A013 Računovodstvo
telefon: 8481
e-pošta: