Po abecedi

Tomaž Plestenjak

delovno mesto: Vodja enostavnejšega področja/enote I
služba: Tehnično-vzdrževalna služba
št. sobe: AN006-TVS
telefon: 8405
e-pošta: