Po abecedi

mag. Rok Žurbi, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Predstojnik organizacijske enote VII/2
služba: IKT Sektor
telefon: 8150
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran