Po abecedi

izr. prof. dr. Vitomir Štruc, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Izredni profesor
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za strojno inteligenco
št. sobe: BN204-LUKS
telefon: 8839
tajnica: 8319
e-pošta:

predmeti:

Analiza signalov (AE, 1.st vs)
Govorne in slikovne tehnologije (E, 1.st un)
Govorne in slikovne tehnologije (M, 1.st un)
Naključni procesi in signali (E, 3.st)
Seminar iz biometričnih sistemov (Modul I) (E, 2.st)
Signali (E, 1.st un)