Po abecedi

dr. Nina Gržinič Frelih, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Vodja službe na univerzi VII/2 (I)
služba: Služba za komuniciranje
št. sobe: CR109/1
telefon: 8114
e-pošta:

opis:

Sodelovanje z gospodarstvom

  • Stik s predstavniki, oblikovanje sodelovalnih sklopov, koordinacija in skrbništvo nad izvajanjem aktivnosti v okviru sodelovanja
  • Aktivnosti za prenos znanja s krepitvijo razvojnega dela
  • Aktivnosti za povezanost izobraževanja z raziskovanjem (aktivnosti za študente)

Komunikacijske aktivnosti

  • Vodenje in skrbništvo nad izvajanjem komunikacijskih dejavnosti fakultete
  • Aktivnosti Alumni kluba 
  • Celostna grafična podoba