Po abecedi

Matej Jerman, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Vodja področja/enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2
služba: IKT Sektor
telefon: 8499
e-pošta: