Po abecedi

dr. Rok Mandeljc, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za strojno inteligenco
št. sobe: AZ-306
telefon: 8203
tajnica: 8319
e-pošta: