Po abecedi

Milan Simčič, dipl. inž. el.

delovno mesto: Tehniški sodelavec VII/1
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko
št. sobe: AN205B-KLA
telefon: 8417
tajnica: 8319
e-pošta: